• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

 

 2018.11.11 Obchody Narodowego Święta Niepodległości

   W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada o godz. 10.00 odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Po mszy oficjalne delegacje złożyły kwiaty w miejscach pamięci m.in. pod krzyżem misyjnym, pomnikiem papieża Jana Pawła II, Pomnikiem Niepodległości (po uroczystości jego odsłonięcia) oraz Pomnikiem Wdzięczności.

Na zakończenie obchodów 11 Listopada, przy Pomniku Wdzięczności odczytany został Apel Pamięci, po którym żołnierze oddali salwę honorową. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień Burmistrza i Okręgowego Mazurskiego Związku Piłsudczyków RP. 

W uroczystościach wzięła udział kompania honorowa Wojska Polskiego z Jednostki Wojskowej 4808 w Gołdapi. O oprawę muzyczną podczas tej uroczystości zadbała Miejska Orkiestra Dęta.

2018.11.11 Obchody Narodowego Święta Niepodległości - fotografie >>>

Pomnik Niepodległości w Olecku

   15 grudnia 2017 r. na pierwszym spotkaniu Członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Olecku, przestawiono wiele propozycji upamiętniających tę wyjątkową rocznicę. Józef Kunicki zaproponował, aby powstał pomnik  Niepodległości. Inicjatywa budowy pomnika została poparta przez  Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego oraz księdza prałata Lecha Janowicza i panią Teresę Krajewską. Ważnego wsparcia w konsultacjach udzielili członkowie Okręgowego Mazurskiego Związku Piłsudczyków RP w Olecku – pan Władysław Krajewski i pan Lech Marczak.

   Po wysłuchaniu wielu opinii Komitet Organizacyjny ustalił, że będzie to popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Lokalizację pomnika uzgadniano w Urzędzie Miejskim na kolejnych spotkaniach. Zdecydowano, że pomnik zostanie ustawiony u podnóża kościelnego wzgórza, od południowo - wschodniej strony.

   Napis na pomniku miał być wyłoniony w wyniku konkursu.  Przedstawione prze mieszkańców propozycje napisu nie zostały przyjęte. Ustalono, że na postumencie zostanie umieszczony następujący napis: W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI OLECKO 2018.

   17 kwietnia 2018 r. w lokalnym dodatku do Gazety Olsztyńskiej - Głos Olecka, ukazał się artykuł informujący mieszkańców o przygotowaniach do budowy pomnika

   Rada Miejska w Olecku  dnia 27 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny był przeciw. Zwrócono się z apelem o dokonywanie wpłat na specjalne konto. Do listopada 2018 r. zebrano około 13 tysięcy złotych. Darczyńcy otrzymali podziękowania podpisane przez Burmistrza Olecka.

   Prace przy wykopie i zagospodarowaniu terenu rozpoczęto 20 września 2018 r.. Postument oraz prace budowlane wykonała firma z Wieliczek - "Topolski Ryszard Zakład Kamieniarsko - Betoniarski".

   Projekt pomnika i rzeźbę popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonał  Michał Selerowski a odlew wykonała firma „Brązart” Barbary i Juliusza  Kwiecińskich z Pleszewa.

   Pomnik został odsłonięty 11 listopada 2018 roku w czasie obchodów Narodowego Święta oraz 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Statystyka

Visitors
4
Articles
191
Articles View Hits
1319749