• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

 Rzeki i jeziora

Przeważająca część obszaru powiatu oleckiego leży w dorzeczu Wisły; jedynie Jarka poprzez Gołdapę i Węgorapę odprowadza swe wody do Pregoły.
Główna rzeką powiatu, liczącą około 40 km długości, jest Lega, wypływająca z okolic Białej Oleckiej. Image Płynie ona wśród pagórków wynoszących się 10- 20 m nad jej korytem i zasila swymi wodami leżące na wysokości 158 m m n.p.m. Jezioro Oleckie Wielkie, łącząc je z położonym o 10 m niżej Jeziorem Oleckim Małym, które z kolei łączy z szeroko rozlanym na wschód od Ełku jeziorem Selment Wielki.
Nad Legą leży siedziba powiatu - Olecko - oraz miejscowość Kleszczewo. Na południowy zachód od Kleszczowa uchodzi do Legi jej lewy dopływ - Czarna.
Czarna ma swe źródła u styku granic trzech powiatów: oleckiego, suwalskiego i ełckiego. Płynnie ona w większości przez teren powiatu ełckiego, jedynie około 2/7 jej biegu (w dolnej części) przypada ona obszar powiat oleckiego.
Z mniejszych dopływów Legi wymienić można: wpadający doń z prawej strony poniżej Olecka - Matłak oraz lewy - Widna Struga, wypływająca z Jeziora Widnego.
Łaźna Struga wypływa z największego na terenie powiatu zbiornika wodnego - jeziora Łaźno, łączy je z jeziorem Litygajno, a to z kolei - z położonym tuż przy granicy (już w powiecie ełckim) jeziorem Łaśmiady.
 Na południe od miejscowości Połom zasila Łaźną Strugę lewy jej dopływ, Połomka.
Jezioro Łaźno jest zasilane ponadto wodami innych strumieni. Są to: od północy - Bierka ze źródłami w pobliżu wsi Gieraliszki w powiecie gołdapskim, łącząca jeziora Szwałk Wielki i Pilwąg, Posiada ona dwa lewobrzeżne dopływy - Rdzawkę i Wężówkę; z północnego zachodu - Czernik wraz w swym prawym dopływem - Czerwoną Strugę.
Jezioro Oleckie Wielkie zasila - prócz Legi - strumyk Moszna (Możanka) wraz ze swym prawym dopływem, Pluskwianką. Do Jeziora Oleckiego Małego wpadają: Borowa Struga, Kukowska Struga oraz Wilkaska Struga, do Dudeckiego - Ostrówka, do Dworackiego - Dworacka Struga, do Sedraneckiego - Pełka. Jeziora Juchówko i Kukowino łączy Ślepianka, Wielkomieruńskie i Garbaś (położone w powiecie suwalskim) - Jaworka.
Jest wreszcie Jarka, wzmiankowana na wstępie, odwadniająca Jezioro Czarne w pobliżu wsi Monety wraz ze swym lewym dopływem o nazwie Górny Potok, wytryskującym z południowych zboczy Szeskiej Góry. Na terenie powiatu gołdapskiego wzbogaca się ona w nowe dopływy i zdąża do jeziora Gołdap.
Chociaż powiat olecka, większych rzek nie posiada, wymienione cieki wodne odgrywają lokalnie pewną rolę gospodarczą, wzbogacają krajobraz i sprzyjają rozwojowi turystyki. Przykładem jest szlak kajakowy: Czerwony Dwór - Ełk.


Jeziora

Z ogólnej liczby 2700 jezior o powierzchni większej od 1 ha, zgrupowanych na obszarze Pojezierza Mazurskiego, w powiecie oleckim jest ich 86 o łącznej powierzchni równej 4,0% terytorium powiatu. ImageOdpowiednie wielkości dla powiatów ościennych są następujące: gołdapski - 27 (1,2%), suwalski - 224 (4,6%), ełcki -128 (6,5%), węgorzewski - 77 (11,0%) i giżycki - 88 (11,2%).
W powiecie oleckim jezior większych od 100 ha jest osiemnaście, pięć przekracza 50 ha, a osiemnaście - 10 ha. Największymi jeziorami są Łaźno, Oleckie Małe i  Oleckie Wielkie.
Głębokość żadnego z jezior oleckich nie przekracza 50 metrów. Najgłębszymi są: Oleckie Wielkie (45,2 m) oraz Dobskie (43,3 m), (według pomiarów z IG PAN z 1953 roku odpowiednio 36,5 oraz 25,0 m), cztery dalsze jeziora przekraczają 20 m głębokości maksymalnej.
Różnica poziomu jezior powiatu oleckiego sięga 102 metrów. Trzy jeziora (o powierzchni 1,1- 2,8 ha) leżą powyżej 200 m n.p.m., jedenaście - powyżej 175, a dwadzieścia siedem - powyżej 150. Najwyżej wzniesionym (220 m n.p.m.) jeziorem jest małe (1,3 ha) oczko na północ od miejscowości Wężewo, najniżej położone (118 m n.p.m.) jest małe jeziorko (1,3 ha) ma południowy wschód od Olecka.
Szczególnie bogata w wody jezior jest zachodnia część powiatu. Zespół jezior: Łaźno, Szwałk Mały i Wielki, Kociołek, Mazury, Piłwąg oraz Litygajno stanowi blisko 33% ogólniej powierzchni wód jeziornych powiatu. Drugi kompleks jezior otacza Olecko (Kukowino, Dudeckie, Zajdy, Dworackie - na południowy zachód od miasta oraz Oleckie Wielkie i Małe, Sedraneckie i Dobskie).

Jezioro ŁaźnoŁaźno, położone w pobliżu granicy z powiatem węgorzewskim na wschodnim skraju Puszczy Borececkiej, jest największym jeziorem powiatu. Jego położenie określają współrzędne: 54°5,9' szerokości geograficznej północnej oraz 22°11,9' długości geograficznej wschodniej. Ma ono kształt wydłużony (długość 6,1 km, szerokość 1,75 km) i przy powierzchni 5,6 km2 oraz maksymalnej głębokości 21,8 m mieści w sobie 39,2 mln m3 wody (nowe pomiary IRŚ nieco się różnią od przytoczonych: 18,0 m 32,0 mln m3).
Lustro wody wznosi się na 133,2 m n.p.m, dobrze rozwinięta linia brzegowa ma liczne zatoczki i półwyspy (zwłaszcza na zachodnim i południowym brzegu) oraz - położoną w północno-zachodniej części jeziora - wyspę o powierzchni 1,1 ha, której szczyt góruje na 4,9 m ponad poziom wody.  Brzegi jeziora na powierzchni 62 ha (93,0% Iinii brzegowej) porasta trzcina i sitowie, północno-wschodnie oraz część wschodnich otoczone są lasem mieszanym, pozostałe - polami, łąkami i pastwiskami. Krótkie (200 i 100 m) oraz szerokie i głębokie przesmyki łączą jezioro Łaźno z Piłwągiem (0,1 m wyżej) i Litygajnem (0,1 m niżej).

Oleckie Małe - jezioro położone na południe od Olecka, na zachodnim jego brzegu rozciąga się miejscowość Olecko Małe - stąd nazwa jeziora. Współrzędne geograficzne: 54°0' oraz 22°31';  wzniesione nad poziom morza - 148 m. Jest to typowe jezioro rynnowe - głębokie (38,3 m według IRŚ), o wysokich brzegach. Roślinność przybrzeżna uboga (12,8 ha, 66,2% linii brzegowej), przeważa trzcina i sitowie, miejscami występuje tatarak. Rośliny wynurzone tworzą wąski, przerywany pas przy brzegach
 Wymiary jeziora: długość 5,0 km, szerokość - 0,7 km, powierzchnia - 2,2 km2, pojemność - 22,7 mln m3. W południowej części jeziora znajduje się mała (0,1 ha) wyspa.


Image

Oleckie Wielkie jest zbiornikiem głębokim (45,2 m według IRŚ) o wydłużonym kształcie i wysokich brzegach. Otaczają je małożyzne grunty orne i pastwiska, na zachodnim brzegu leży miasto powiatowe - Olecko. Rośliny wynurzone (trzcina, rzadziej sitowie, poła wąsko- i szerokolistna) tworzą wąski, przerywany pas przy brzegach (16,0 ha, 75,4%). Współrzędne geograficzne jeziora: 54°2,7- oraz 22°30,5', lustro wody ma 158 m, długość - 4,6 km, szerokość - 1,15 km, powierzchnia - 2,27 km2 (według IRŚ), pojemność - 37,9 mln m3 (według IRŚ). Jest to najgłębsze jezioro powiatu.


Krzywe ma kształt wydłużany z południowego wschodu na północny zachód. Dość głębokie (29,7 m - IRŚ), linia brzegowa słabo rozwinięta, wyraźna zatoka i dwa półwyspy; w północno-zachodniej części mała wysepka - nie przekraczająca 0,1 ha. Brzegi strome, wysokie skarpy słabo (10%) porośnięte lasem. Roślinność wynurzona (trzcina, mniej liczne - skrzypy, gdzieniegdzie - sitowie jeziorne  pałka szerokolistna) zajmuje 23,0 ha na przestrzeni 65,4% brzegu w postaci wąskiego, wielokrotnie przerywanego pasa. Współrzędne geograficzne jeziora: 53°57' oraz 22°19', lustro wody ma 125 m, długość - 6,0 km, szerokość - 0,Image65 km, powierzchnia według IRŚ - 1,79 ha, pojemność - 18,2 mln m2. Posiada kilka niewielkich dopływów ze strony północnej o charakterze okresowym i jedno stałe połączenie strumieniem do jeziora Łaśmiady od strony południowej jeziora - w części zachodniej.


Mieruńskie Wielkie
rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód i ma kształt rynny z rozszerzeniem w południowej części. Posiada kilka półwyspów, z których największy leży po przeciwległym brzegu miejscowości Mieruniszki oraz - w północnej części jeziora - niewielką wyspę. Brzegi rynny strome, zatokę porasta wokół trzcina, sitowie oraz tatarak. Współrzędne geograficzne jeziora: 54°10,8' oraz 22°32- ; lustro wody m 193 m, długość - 3800 m, szerokość - 900 m, powierzchnia - 1,98 km2, głębokość maksymalna - 24 m.

Przytulskie  (Gąskie) jest jeziorem dość głębokim (19 m) o kształcie mocno wydłużonym (5,0 km i 0,55 km). Brzegi w kilku miejscach są wysokie i strome. Mały dopływ z jeziora Krzywianka oraz parę okresowo czynnych cieków z okolicznych pól, odpływ do jeziora Zdrężno. Roślinność średnio rozwinięta, zajmuje oma 15,5 ha oraz 74,9% Iinii brzegowej. Dominuje trzcina - otaczająca wąskim przerywanym pasem brzegi jeziora. Współrzędne geograficzne jeziora: 53°56,2' oraz 22°24,3', jego powierzchnia - 1,94 km2, poziom Iustra wody - 131 m, pojemność - 14,9 mln m3. Powierzchnia wyspy - 1,3 ha.

Litygajno ma kształt wydłużonej misy (4,7 i 0,9 kim). W północnej, szerszej części - szeroki dopływ z jeziora Łaźno, w południowej, węższej - niewielki odpływ do Łaźnej Strugi. Brzegi jeziora, przeważnie wysokie i strome, otacza od zachodu las mieszamy, od wschodu - pola uprawne i łąki. Roślinność wynurzona (8,4 ha, 82,8% linii brzegowej) tworzy wąski, wielokrotnie przerywany pas. Współrzędne geograficzne jeziora: 54°5,6' oraz 22°10,9', jego powierzchnia - 1,62 km2 (według IRŚ), powierzchnia wyspy - 0,4 ha. Wzniesienie lustra wody - 133 m, głębokość maksymalna (według IRŚ) - 16,4 m, pojemność - 9,8 mln m3

Jezioro DobskieDobskie przypomina kształtem długą, wąską rynnę, której oś podłużna przebiega łamaną linią w kierunku wschód- zachód. Linia brzegowa rozwinięta słabo, zbiornik nie posiada głębokich zatok, ma tylko półwysep. Jedynym dopływem jeziora jest mały strumień z ujściem na północnym brzegu we wsi Duły, niewielki odpływ znajduje się na brzegu południowym, we wsi Dobki. Wśród roślinności wynurzonej (10,0 ha, 54,2% linii brzegowej) dominuje trzcina, w mniejszych ilościach występuje sitowie jeziorne. Tatarak, pałka wąskolistna i skrzypy tworzą niewielkie i nieliczne skupiska. Współrzędne geograficzne jeziora: 54°2,4' oraz 22°25', jego powierzchnia - 1,62 km2 (IRŚ), wymiary - 4,9 i 0,51 km, poziom lustra wody - 164 m, maksymalna głębokość (IRŚ) - 43,3 m, pojemność - 18,0 gmin m3.


Jezioro PilwągPiłwąg jest jeziorem o urozmaiconej linii brzegowej. Posiada wiele mulistych zatoczek oraz - położone centralnie w niewielkiej odległości od siebie - trzy wyspy o łącznej powierzchni 1,6 ha. W północno-wschodniej części jest.zasilane wodami jeziora Szwałk Wielki, w południowej części znajduje się odpływ do jeziora Łaźno. Połączenia są szerokie, a różnice poziomów - w pierwszym przypadku - około 1m, w drugim - zaledwie 0,1 m. Jezioro ma brzegi niskie, otoczone lasem mieszalnym. Roślinność jest skąpa (6,6 ha, 79,0% lini brzegowej), przeważa trzcina i sitowie, rzadziej spotyka się pałkę wąskolistną, a w zatokach - grążel żółty i grzybień biały. Współrzędne geograficzne jeziora: 54°07,1- oraz 22°10,4', jego powierzchnia (według IBŚ) - 1,35 km, wzniesienie lustra wody - 133 m, maksymalna głębokość - 3,6 m (według PAN - 10 m), pojemność - 2,0 mln m3, wielkość - 2,3 na 1,15km.

Kukowino jest jeziorem średniej wielkości (1,28 km2) i ma charakter przepływowy - z jeziora Juchówka  do Dudeckiego. Kształtem przypomina bumerang, ma dobrze rozwiniętą linią brzegową. Posiada trzy wyspy (łączna powierzchnia 3,4 ha) o zróżnicowanej wielkości. Stoki od północy i południa - strome, ze stron przeciwnych- łagodne. Jezioro otoczone jest gruntami ornymi, w niewielkim stopniu - pastwiskami, a tylko ma odcinku około 5% linii brzegowej - lasem liściastym. Roślinność wodna otacza brzegi dość szerokim pasem (10,2 ha, 85,8% linii brzegowej), dominuje trzcina, w niewielkich ilościach występuje pałka wąskolistna, tatarak i skrzypy. Współrzędne geograficzne jeziora: 53057,6/ oraz 22°24,5^ jego wymiary - 2,75 i. 0,82 Km, wzniesienie lustra wody - 139 m, maksymalna.Głębokość - 14,1 m, pojemność - 7,4 mln m3.

Szwałk Wielki ma według nowych pomiarów IRŚ powierzchnię 2,13 km2 (IG PAN - 1,2 km2). Ma kształt wydłużony, linię brzegową mało urozmaiconą, w części południowo-wschodniej połączenie kanałem z położonym o 0,2 m wyżej jeziorem Szwałk Mały, w części południowo-zachodniej, na zachodnim brzegu odpływ szeroki i głęboki do jeziora Piłwąg. Otoczone jest lasem liściastym (50% linii brzegowej) oraz gruntami ornymi i pastwiskami. Roślinność wynurzona tworzy przerywany pas (13,0 ha, 90,0% linii brzegowej) najczęściej rzadkich lub średnich trzcin, dość licznie - w niewielkich stanowiskach - występuje sitowie jeziorne. Współrzędne geograficzne jeziora - 54°6,8" oraz 22°12,5', jego wielkość - 3,8 na 1,03 km, wzniesienie lustra wody - 134 m, głębokość maksymalna - 11 m, pojemność - 10,5 mln m.

Dudeckie jest jeziorem średniej (1,28 km2) wielkości o kształcie zbliżonym do elipsy i niezbyt rozwiniętej linii brzegowej. Posiada cztery wyspy (trzy przy zachodnim brzegu w południowej i środkowej części, jedna-przy brzegu wschodnim, na północ od poprzednich) o łącznej powierzchni 2,5 ha, dwa małe odpływy: od północnej strony z jeziora Zajdy, a z południa- z jeziora Kukowino oraz odpływ do Jeziora Dworackiego.
Otoczone jest użytkami rolnymi, z południowo-zachodniej strony rozpościera się wieś Zabiele. Roślinność wynurzona zajmuje 8,2 ha oraz 80,0% linii brzegowej i składa się w przeważającej części z trzciny, w mniejszej ilości występuje sitowie i tatarak. Współrzędne geograficzne jeziora:
53°58,5' oraz 22°24,1', jego wielkość 1,85 na 1,0 km, poziom lustra wody- 139 m, maksymalna głębokość - 9,5 m, pojemność - 5,8 mln m3.
Łączna powierzchnia 12 największych - wyżej wymienionych - jezior wynosi 2510 ha, co stanowi 75% ogólnej powierzchni wód jezior powiatu.

W kolejnym przedziale obszarowym (50- 99 ha) mieszczą się cztery jeziora. Są to: Dworackie, Sedraneckie, Szwałk Mały oraz jezioro Zajdy.

Dworackie ma według nowych pomiarów IRŚ powierzchnię 92,4 ha (IG PAN - 1,41 km2). Jezioro ma (kształt podłużny, linię brzegową dobrze rozwiniętą, posiada jedną wyspę o powierzchni 1,6 ha oraz dopływ z Jeziora Dudeckiego i odpływ do jeziora Świętajno. Otoczone jest gruntami ornymi oraz (10% linii brzegowej) pastwiskami. Wśród roślinności wynurzonej (7,2 ha, 62,7% Iinii brzegowej) dominuje trzcina pospolita, mniej licznie występuje tatarak zwyczajny i .sitowie jeziorne, a z grupy roślin o Iiściach pływających - pojedynczo spotyka się grzybień biały i grążel żółty, rdestnicę pływającą oraz osokę aleosowatą, Współrzędne geograficzne jeziora: 53°59,9' oraz 22021', jego wymiary - 2750 i 560 m, poziom lustra wody - 133 m, maksymalna głębokość 12,9 m, pojemność - 5,2 mln m3.

Sedraneckie ma kształt silnie wydłużony (2350 na 320 m), na krańcach dwie zatoki oddzielone od głównej Image misy płytkim (około  1 m) przesmykiem. W zachodniej części dopływy z Jeziora Kulistego i Łęgowa, odpływ ze wschodniej zatoki poprzez śluzę przy młynie wodnym do Jeziora Oleckiego Wielkiego - rzeką Legą. Brzegi jeziora są wysokie, otaczają je grunty orne, łąki oraz (30% linii brzegowej) las liściasty. Roślinność wynurzona bardzo uboga (4,4 ha, 71,0% linii brzegowej), tworzy nieduże kępy sitowia i niewielkie skupiska trzciny wzdłuż brzegów. Współrzędne geograficzne jeziora: 53°6,3' oraz 22°27,8', wzniesienie lustra wody - 161 m, głębokość maksymalna - 29,5 m (według IRŚ),powierzchnia-77,6ha,pojemność-5,6mln m

Szwałk Mały ma kształt wydłużany (1400 ma 600 m), w części południowo-wschodniej jest węższe, w północno-zachodniej - rozszerzone, płytkie (6,7 m -- IRS, 15 m - IG PAN). Zachodni i północny brzeg jeziora jest pagórkowaty, pokryty pastwiskami, południowy i wschodni - lasem mieszanym. Linia brzegowa silnie rozwinięta, we wschodniej części dopływ z jeziora Kociołek - szeroki, ale słabo drożny, odpływ do jeziora Szwałk Wielki - w zachodniej części. Roślinność wynurzona (6,0 ha, 65,4% linii brzegowej) tworzy wąski pas wzdłuż prawie całego jeziora. Jedynie od północno-wschodniej strony brzeg na pewnym odcinku jest wolny od trzcin i sitowia, które dominują w pozostałych częściach przybrzeżnych. Współrzędne geograficzne jeziora: 54°5,4' oraz 22°14,5', położenie lustra wody - 134 m, powierzchnia - 70,4 ha, pojemność - 3,0 min m3.

Zajdy jest zbliżane kształtem do prostokąta (1500 na 410 m), posiada kilka zatok (największa w południowo-wschodniej części) i półwyspów oraz małą (0,2 ha) wysepkę. Brzegi (z wyjątkiem części południowej) są przeważnie strome, bezleśne. Jezioro ma kilka dopływów śródpolnych oraz odpływ do Jeziora Dudeckiego. Roślinność wynurzona (9,6 ha, 90,4°/o linii brzegowej) otacza jezioro wokół, tworząc tylko gdzieniegdzie krótkie przerwy. Dominuje trzcina i tatarak, w mniejszych ilościach występuje sitowie jeziorne wraz ze skrzypami. Współrzędne geograficzne jeziora:
53°58,6' oraz 22°25,2', położenie lustra wody - 139 m, maksymalna głębokość - 13,7 m, powierzchnia - 56,6 ha, pojemność - 3,0 min m3.

Jeziora od 1 do 49 ha - krótka charakterystyka *


Lp. Nazwa i położenie Powierzchnia w ha Długość w m Szerokość w m Wysokość n.p.m.

Współrzędne geograficzne

szerokość długość

1

SW od m. Barany 1 110 100 166 54° 5,4' 22° 20.5'

2

NE od m. Biłkowo( N) 10,5 510 190 174 54° 14,6' 22° 31,7'

3

NE od m Biłkowo(S) 3,6 500 110 175 54° 14,1' 22° 31,6'

4

Boczne 7,4 460 160 162 54° 4,2' 22° 24,1'

5

Chełskie 25 1250 330 134 54° 2,1' 22° 17,4'

6

E od m. Cichy 1 110 100 150 54° 5,7' 22° 19,8'

7

W od m. Cichy 2,8 300 90 138 54° 5,7' 22° 18,2'

8

Czarne 38,4 1650 450 186 54° 7,1' 22° 28,5'

9

Długie 38,3 1650 300 151 54° 3,5' 22° 19,5'

10

Koło J. Długiego 2,3 200 180 151 54° 3,4' 22° 19,7'

11

Doliwskie 45,3 1480 380 156 54° 2' 22° 21'

12

E od m. Doliwy 3,6 220 130 164 54° 3' 22° 22,1'

13

N od m. Doliwy 2,2 250 130 154 54° 3,2' 22° 21,6'

14

NE od m. Doliwy 1 100 100 158 54° 3' 22° 21,6'

15

NW od m. Doliwy (N) 2,3 280 140 165 54° 3,3' 22° 21,2'

16

NW od m. Doliwy (S) 1,8 170 140 155 54° 3,2' 22° 21,1'

17

S od m. Doliwy 11 800 200 148 54° 2,7' 22° 21,9'

18

SE od m. Doliwy (E) 2,3 340 120 158 54° 2,3' 22° 22,5'

19

SE od m. Doliwy (W) 1,1 190 80 154 54° 2,5' 22° 22,2'

20

Koło m. Dunajek 1,1 150 80 135 55° 0' 22° 18° ,2'

21

Koło m. Dybowo 1 110 90 135 54° 9,9' 22° 17,4'

22

Głębokie 12,5 550 250 161 54° 4,2' 22° 23,7'

23

Golubskie 16,1 800 400 184 54° 6,4' 22° 27'

24

Koło m. Gryzy 1,6 200 80 154 54° 3,9' 22° 17,6'

25

E od m. Gryzy 17 1100 200 140 54° 4' 22° 18,6'

26

NE od m. Jabłonkowo 8,6 800 150 141 54° 9,8' 22° 15,9'

27

Juchówka 23,7 700 450 140 53° 57,6' 22° 26,3'

28

NE od m. Jurki 1,1 160 60 162 54° 4,8' 22° 22,4'

29

Kociołek 15 800 350 148 54° 4,8' 22° 20'

30

NW od m. Kowale Oleckie  1 1,1 180 100 213 54° 3' 22° 24'

31

W od m. Łęgowo 17,4 750 160 184 54° 5,2' 22° 26,3'

32

NW od m. Łęgowo 1,1 140 100 197 54° 5,7' 22° 25,8'

33

NWW od m. Łęgowo 1,8 200 140 198 54° 5,5' 22° 24,4'

34

S od m. Łęgowo 1,2 150 170 196 54° 4,7' 22° 25,9'

35

Mazury 31,2 830 650 135 54° 5,3' 22° 15,8'

36

Mieruńskie Małe 14,4 550 310 195 54° 9,9' 22° 32,9'

37

NW od J. Mieruńskie Wielkie 1 2,5 200 100 196 1 54° 11,2' 22° 30,6'

38

Mul 48,9 2800 300 134 54° 1,2' 22° 18,9'

39

SW od m. Olecko 2 1,3 150 80 118 2 54° 1,8' 22° 29,5'

40

Olszewo 18,2 900 210 162 54° 4,5' 22° 23,4'

41

Ostrów 39,1 1200 430 169 54° 3,9' 22° 24,9'

42

SW od m. Ostrów 1,8 220 100 163 54° 3,5' 22° 23,1'

43

Pełko 3,7 350 170 164 54° 5,1' 22° 28,6'

44

Koło m. Połomski Młyn 3,1 330 100 128 53° 59,5' 22° 16,6'

45

N od m. Połom (E) 1,1 150 60 128 53° 59,5' 22° 16,2'

46

N od m. Połom (W) 2,2 250 150 128 53° 59,7' 22° 15,8'

47

Rogówko 1 2,8 230 160 210 54° 7,2' 22° 25'

48

W od J. Sedraneckiego 17,1 830 200 164 54° 4,2' 22° 26,1'

49

E od J. Sedraneckiego 8,3 420 230 161 54° 4,1' 22° 28,9'

50

SE od J. Sedraneckiego 2,8 300 100 168 54° 3,3' 22° 28,6'

51

NW od m. Stożne 4,7 250 130 198 54° 6,5' 22° 24,7'

52

N od j. Szwałk Mały 5,2 550 140 140 54° 7,2' 22° 15,1'

53

SE od j. Szwałk Mały 7,9 400 320 136 54° 6' 22° 15,5'

54

SW od m.Ślepie 1,8 110 90 140 53° 57,4' 22° 27,2'

55

Świdrowo 8 520 110 149 54° 2,1' 22° 21,1'

56

N od m. Wężewo 3 1,3 160 140 220 3 54° 9,3' 22° 19,7'

57

Widne 8,3 350 300 147 53° 56,2' 22° 35,3'

58

Koło m. Wronki 1,2 120 100 141 54° 1,2' 22° 14,6'

59

S od m. Wronki 2,2 150 100 133 54° 1,2' 22° 14,6'

60

SE od m. Wronki 1,1 130 85 145 54° 0,3' 22° 15,6'

61

SEE od m. Wronki 1,1 150 80 130 54° 1,1' 22° 15,9'

62

W od m. Wronki 10,4 500 300 132 54° 1,6' 22° 14,1'

63

S od m. Zawady 3,3 200 180 136 54° 6,4' 22° 17'

64

W od m. Zawady Oleckie 16,8 700 350 137 54° 7,1' 22° 15,8'

65

SW od m. Zawady Oleckie 7,5 430 200 137 54° 6,8' 22° 16,2'

* Nazwy jezior podano według Słownika nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej Stanisława Rosponda; jeziora bez nazwy wymieniono pod hasłem najbliższej miejscowości. Dla zapewnienia identyfikacji poszczególnych zbiorników dodano położenie geograficzne.
1 jeziora bezpośredniego zlewiska Bałtyku (wraz z dorzeczem Pregoły); pozostałe leżą w dorzeczu Narwi.
2 jezioro o najniżej położonym lustrze wody.
3 jezioro o najwyżej wzniesionym lustrze wody.

Źródło: Katalog jezior polskich. IG PAN, Warszawa 1953.

Olecko - z dziejów miasta i powiatu. Pojezierze, Olsztyn 1974.