• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

User Rating:  / 0
PoorBest 

Urząd Gminy Wieliczki - ul. Lipowa 53,
19-404 Wieliczki
ttel: (0-87) 521-42-25, fax: (0-87) 521-42-77
www.bip.bazagmin.pl/wieliczki/ 

Image

Wieliczki są gminą wiejską o powierzchni 140,8 km2, położoną we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 5 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 35,6 km2, a lasy 27,5 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,9%, w 2009 r. w Wieliczkach mieszkało 3428 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 24 i było to ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 24,2% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 61,3% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,5% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 63 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 136 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 91,9% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie dwukrotnie niższa (40) od przeciętnej w województwie (80). Gmina Wieliczki charakteryzowała się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze
bezrobotnych figurowało 15, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 54% ogółu bezrobotnych.
W gminie Wieliczki funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 451 uczniów. Na koniec 2009 r.
populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 830, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 159, 7-12 lat 253 i 13-15 lat 173.
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi.
Bazę mieszkaniową gminy Wieliczki w 2009 r. tworzyło 988 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 78,5 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 13,0% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był
trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Wieliczki w 2009 r. z wodociągu korzystało 76 osób, a z kanalizacji 2 osoby. W gminie brak jest sieci gazowej.
Więcej informacji:
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/olecki/wieliczki.pdf

Pisane źródła historyczne potwierdzają, że Wieliczki istniały już w 1540 roku. Swą nazwę biorą najprawdopodobniej od rodowego nazwiska - Wieliczek. Musiała to być całkiem spora miejscowość, skoro już przed 1522 r powstała parafia. Ze spisu dokonanego w 1600r wynika, że mieszkali tu sami Polacy. W Wieliczkach jednym z ciekawszych i coraz rzadziej spotykanych obiektów jest liczący ponad 300 lat, dobrze zachowany, modrzewiowy kościół z 1677 roku.
Na terenie gminy warto obejrzeć także młyny wodne z przełomu XIX i XX wieku znajdujące się w Starostach i Nowym Młynie.
Walory turystyczne Wieliczek polecamy dla tych, którzy szukają azylu, są zwolennikami ciszy i spokoju, ponieważ są tu jeszcze nie odkryte przez turystów miejsca. Duże obszary zieleni, jeziora i rzeki sprzyjają uprawianiu aktywnego wypoczynku. Pole namiotowe leżące około pół kilometra za wsią nad jeziorem Oleckim Małym może stać się doskonałą przystanią dla turysty.
Malowniczo położone wśród wzgórz jezioro oferuje bogactwo ryb i możliwość uprawiania sportów wodnych. Na terenie gminy istnieją również dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych, szczególnie narciarstwa. Po długich, czynnie spędzonych dniach, wieczór można spędzić w dyskotece "Night Club" w Wieliczkach lub w kawiarniach i dyskotekach w pobliskim Olecku.