• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

User Rating:  / 0
PoorBest 

Urząd Miejski w Olecku - ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
tel. 520-21-68, fax. 520-25-58
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.um.olecko.pl/

ImageOlecko jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 266,7 km2, położoną w powiecie oleckim. Na obszarze gminy znajduje się 12 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 67,1 km2, a lasy 40,5 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,6%, w 2009 r. w mieście Olecko mieszkało 16061 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 5378 osób. Spośród mieszkańców gminy 21,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,9% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziły 2442 podmioty gospodarki narodowej, w tym 96,2% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie wyższa (114) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 12, czyli tyle ile przeciętnie w województwie. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w gminie była zbliżona. W gminie Olecko funkcjonuje 9 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 2226 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 4606, w tym w wieku 3-6 lat było 972 dzieci, w wieku 7-12 lat 1434, natomiast w wieku 13-15 lat 803.
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 11 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 9 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 561 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 4,5 tys. osób, którym udzielono 12,8 tys. noclegów.
Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 7,3 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadały 342 mieszkania, w województwie 335.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,6 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Olecko w 2009 r. z wodociągu korzystało 87 osób, z kanalizacji 79, a z gazu sieciowego w 2008 r. 56 osób. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 79,2% mieszkańców gminy.
Więcej informacji:
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/olecki/olecko.pdf

Olecko położone jest we wschodniej części Mazur. Gęsta sieć dróg podnosi atrakcyjność lokalizacji miasta. Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne prowadzące między innymi do przejść granicznych z Federacją Rosyjską i Litwą. Odległości z Olecka do wybranych miast wynoszą: Giżycko - 56 km, Ełk - 30 km, Suwałki - 35 km, Gołdap - 37 km, Warszawa - 267 km, Białystok - 135 km, Olsztyn - 161 km. Najbliższe drogowe przejście znajduje się w Gołdapi - Obwód Kaliningradzki oraz w Ogrodnikach i Budzisku na granicy z Litwą.
Wszystkie te cechy kwalifikują miasto jako atrakcyjny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz miejsce lokalizacji inwestycji o charakterze gospodarczym. Oferta miasta jest tutaj szczególnie bogata, gdyż zawiera zarówno grunty z pełnym uzbrojeniem terenu, jak też gotowe do zagospodarowania obiekty.
Położenie miasta nad brzegiem jeziora, z którego wypływa rzeka przecinająca zakolami miasto, jest wyjątkowo malownicze. Bardzo blisko stąd do Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Augustowskiej i Boreckiej. Niedaleko znajdują się przejścia graniczne z Litwą i Rosją. Okolice Olecka tworzą doskonałe warunki do żeglowania, wędkowania, grzybobrania - są rajem dla myśliwych, amatorów wycieczek rowerowych i pieszych. Olecko jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania całego rejonu.