Oletzko (Marggrabowa) oko³o 1820 r.

Mapa w du¿ych rozmiarach [0,5 MB]

J. Kunicki Olecko.info Ostatnia zmiana: 06-09-2009