• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

 Rzeki i jeziora

Przeważająca część obszaru powiatu oleckiego leży w dorzeczu Wisły; jedynie Jarka poprzez Gołdapę i Węgorapę odprowadza swe wody do Pregoły.
Główna rzeką powiatu, liczącą około 40 km długości, jest Lega, wypływająca z okolic Białej Oleckiej. Image Płynie ona wśród pagórków wynoszących się 10- 20 m nad jej korytem i zasila swymi wodami leżące na wysokości 156,8 m m n.p.m. Jezioro Oleckie Wielkie, łącząc je z położonym o 10 m niżej Jeziorem Oleckim Małym, które z kolei łączy z szeroko rozlanym na wschód od Ełku jeziorem Selment Wielki.
Nad Legą leży siedziba powiatu - Olecko - oraz miejscowość Kleszczewo. Na południowy zachód od Kleszczowa uchodzi do Legi jej lewy dopływ - Czarna.
Czarna ma swe źródła u styku granic trzech powiatów: oleckiego, suwalskiego i ełckiego. Płynnie ona w większości przez teren powiatu ełckiego, jedynie około 2/7 jej biegu (w dolnej części) przypada ona obszar powiat oleckiego.
Z mniejszych dopływów Legi wymienić można: wpadający doń z prawej strony poniżej Olecka - Matłak oraz lewy - Widna Struga, wypływająca z Jeziora Widnego.
Łaźna Struga wypływa z największego na terenie powiatu zbiornika wodnego - jeziora Łaźno, łączy je z jeziorem Litygajno, a to z kolei - z położonym tuż przy granicy (już w powiecie ełckim) jeziorem Łaśmiady.
 Na południe od miejscowości Połom zasila Łaźną Strugę lewy jej dopływ, Połomka.
Jezioro Łaźno jest zasilane ponadto wodami innych strumieni. Są to: od północy - Bierka ze źródłami w pobliżu wsi Gieraliszki w powiecie gołdapskim, łącząca jeziora Szwałk Wielki i Pilwąg, Posiada ona dwa lewobrzeżne dopływy - Rdzawkę i Wężówkę; z północnego zachodu - Czernik wraz w swym prawym dopływem - Czerwoną Strugę.
Jezioro Oleckie Wielkie zasila - prócz Legi - strumyk Moszna (Możanka) wraz ze swym prawym dopływem, Pluskwianką. Do Jeziora Oleckiego Małego wpadają: Borowa Struga, Kukowska Struga oraz Wilkaska Struga, do Dudeckiego - Ostrówka, do Dworackiego - Dworacka Struga, do Sedraneckiego - Pełka. Jeziora Juchówko i Kukowino łączy Ślepianka, Wielkomieruńskie i Garbaś (położone w powiecie suwalskim) - Jaworka.
Jest wreszcie Jarka, wzmiankowana na wstępie, odwadniająca Jezioro Czarne w pobliżu wsi Monety wraz ze swym lewym dopływem o nazwie Górny Potok, wytryskującym z południowych zboczy Szeskiej Góry. Na terenie powiatu gołdapskiego wzbogaca się ona w nowe dopływy i zdąża do jeziora Gołdap.
Chociaż powiat olecka, większych rzek nie posiada, wymienione cieki wodne odgrywają lokalnie pewną rolę gospodarczą, wzbogacają krajobraz i sprzyjają rozwojowi turystyki. Przykładem jest szlak kajakowy: Czerwony Dwór - Ełk.