Tavola nuova di Prussia et di Livonia 1562

Mapa w du¿ych rozmiarach [3.2 MB] [ Tavola nuova di Prussia et di Livonia 1562; Autor: Pedrezano, Giovanni Battista, 16. saj.; Gastaldi, Giacomo, u.1500-1566; Ptolemaios, Klaudios, u.90-160, Opracowano na podstawie DIGMAP http://portal.digmap.eu/ ]

J. Kunicki Olecko.info