Plan Olecka (Marggrabowa) z po³owy XVIII wieku. 

Plan w du¿ych rozmiarach [0,6 MB] Z ksi±¿ki: Grenz R., Der Kreis Treuburg. Ein ostpreussische Heimatbuch, Lübeck 1971.