Olezko Margrabowa - Polen 1796

Mapa w du¿ych rozmiarach [0,5 MB] [ Polen 1796 Joh. Walch  Augsubrg]

J. Kunicki Olecko.info Ostatnia zmiana: 28-12-2008