Oletzko Margrabowa - 1850

Mapa w du¿ych rozmiarach [0,5 MB] [ Kreis Oletzko 1850 1:200 000 Verlag von C. Flemming in Glogau ]

J. Kunicki Olecko.info Ostatnia zmiana: 27-12-2008