Mapy Olecka i okolic - wydane po 1918 roku


Kreises Oletzko, 1936

Karte des Deutschen Reiches Topographische Karte1 :25000, 1941

Karte des Deutschen Reiches Topographische Karte
1 :25000, 1941


Deutsche Heereskarte Karte des Deutschen Reiches Grosblatt 30b Treuburg 1:100 000


Polska Mapa topograficzna, administracyjna i komunikacyjna opracowana pod redakcj± E. Romera 1:600 000, 1938

Pomorze Wschodnie: mapa fizyczno-administracyjna 1945 Podzia³ admin. wg stanu z r. 1939 Wydaw. Instytutu Ba³tyckiego

Mapa topograficzna. Sztab Generalny WP, 1:50 000, 1950

Olecko mapa topograficzna 1:25 000 1954 r.  Na podstawie mapy z 1952r.

J. Kunicki Olecko.info Ostatnia zmiana: 30-12-2008