Kreis Treuburg 1936

Mapa w du¿ych rozmiarach [3,3 MB]  [ Meinhold-Mittelbach-Entfernungskarte Kreis Treuburg Regierungsbezirk Gumbinnen 1:75 000 1936 Mapa z odrêcznymi zmianami wprowadzanymi po 1945 roku (Archiwum Urzêdu Miejskiego w Olecku) ]