Mapa batymetryczna Jeziora Oleckie Wielkie

Du¿a mapa jeziora (0,6 MB) Opracowa³ S. Czajkowski, J. Kunicki -  na podstawie danych z 1958 roku Instytutu Rybactwa ¦ródl±dowego w Olsztynie.