Powiat Olecki - zmiany granic

Mapa w du¿ych rozmiarach [0,7 MB] [ Grenz R., Der Kreis Treuburg. Ein ostpreussische Heimatbuch, Lübeck 1971 ]