Macraboya - Oletzko - Borussiae Regnum 1758

Mapa w du¿ych rozmiarach [1,5 MB]  [Opracowano na podstawie: Borussiae Regnum - mapy wykonanej przez T.C. Lottera w Augsburgu, w roku 1758. ]

J. Kunicki Olecko.info Ostatnia zmiana: 27-12-2008