Inwestycje Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku

09.01.2010

 W 2009 roku PZD wykonał następujące inwestycje:
I) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1899N Szczecinki-Krupin-Olecko w
od 1+220 do 2+340, dł.l,12km;
2) przebudowa drogi powiatowej nr 1940N dr. kraj. nr 65 (Ku-kowo)-Zatyki-Kijewo na dl. 6,7 km-przebudowa, w 2009 r. odcinka drogi dl 3,25 km;
3) przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedźwieckie-Wilkasy-Sobole, dł. 1,40 km;
4) przebudowa chodnika w Świętajnie w ciągu drogi powiatowej nr 1816N Olecko-Świętajno-Dunajek;
5) przebudowa ul. Nocznickiego w Olecku;
6) przebudowa chodnika plac Wolności w Olecku od bud. plac Wolności 2 w kierunku ul. Cichej;
7) przebudowa chodnika plac Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej;
8) przebudowa chodnika ul. Jeziornej w Olecku;
9) przebudowa chodnika ul. 11 Listopada w Olecku;
10) przebudowa chodnika i parkingów na ul. Zielonej w Olecku;
II) przebudowa chodnika i parkingów na ul. Środkowej w Olecku;

 


Powiatowy Zarząd Dróg w 2009 planuje realizację następujących inwestycji:
1) przebudowę ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy (2010 r.);
2) przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1901N Giże-Dudki-Gąski (odcinek Giże-Dudki o dł. 1,5 km - 2010 r.);
3. Przebudowę drogi powiatowej nr 1826N Kukowo-Zajdy-Dudki na odcinku od 4+580 do km 7+780, długości 3, 20 km (2010 r.);
4) kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 1940N drogi krajowej nr 65 (Kukowo)-Zatyki-Kijewo na dł. 6,7 km. (2009-2011);
5) przebudowę drogi powiatowej nr 1857N Orłowo-Wronki-Połom-Straduny, I etap na odcinku od km 15+200,14 do km 17+000,00 o długościl,79986 (2010-2011).

 

Przebudowy drogi powiatowej nr 1940N drogi krajowej nr 65 (Kukowo) - Zatyki - Kijewo na dł. 6,7 km. (2009-2011)

Ostatnia aktualizacja: 09 stycznia 2010 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę