Parafia w Szczecinkach finalistą konkursu "Parafia Cyfrowego Kontynentu"

06.01.2010

 
Komunikat i werdykt Komisji Konkursowej konkursu "Cyfrowy kontynent" zorganizowanego przez Fundację "Opoka", Computerworld i Polkomtel S.A. (operatora sieci Plus)

Warszawa, 5 stycznia 2010 r.

W konkursie "Cyfrowy kontynent" wzięły udział liczne parafie z małych i wielkich miejscowości. Przynależą one do 19 diecezji z 42 na terenie Polski. Żeby je wszystkie odwiedzić, nie korzystając z internetu, należałoby przejechać ponad 3.000 kilometrów. Każda z nich daje przykład jak stosować w działalności duszpasterskiej nowoczesne techniki informacyjne i komunikacyjne, działając jednocześnie na rzecz społeczności lokalnej. Ich proboszczowie to prawdziwi liderzy lokalni, którzy śmiało sięgają po najnowsze techniki informacyjne i komunikacyjne, popularyzując je w swojej wspólnocie. Godnym podkreślenia jest fakt, że na tym polu widać znakomitą współpracę między parafianami a ich duszpasterzami. Przejawia się ona nie tylko prowadzeniem serwisów internetowych czy też wprowadzeniem teleinformatyki do kościołów, ale przede wszystkim wspólnymi działaniami na rzecz poprawy edukacji i integracji wspólnoty lokalnej.

[..]

.... w Szczecinkach, w których likwidacja PGR-u w początkach lat 90. stała się dla pracowników i ich rodzin prawdziwą katastrofą. W ocenie ks. proboszcza Dariusza Smoleńskiego PGR były nie tylko zakładem pracy, ale i miejscem życia, specyficznym środowiskiem z odrębną kulturą i obyczajowością. "Ale ten znany i pewny świat legł w gruzach. Dramat utraty zatrudnienia pogłębiało to, że pierwszym krokiem na drodze likwidacji PGR-u było pozbycie się "socjału" i "kultury" - dowodzi.
W ostatnich latach w Szczecinkach zamknięto szkołę, pocztę, mleczarnię, świetlicę gminną, a nawet sprzedano prawie całą remizę strażacką. Zdaniem proboszcza dużym problemem jest brak miejsca, w którym dzieci i młodzież mogłaby spotkać się w czasie wolnym. Obecnie najczęściej spotykają się na przystanku PKS. "Już zaobserwowano wzrost poziomu agresji, popadania w nałogi i depresje. Dodatkowo w wielu rodzinach występuje problem uzależnienia od alkoholu, który w bezpośredni i pośredni sposób dotyka dzieci i młodzież" - dodaje.


[ http://konferencje.computerworld.pl  ]


Sześcioosobowa Komisja ogłasza, że finalistami zostały następujące parafie:

1.Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki, Korytowo, diecezja szczecińsko-kamieńska; ksiądz proboszcz Sławomir Kokorzycki.
2.Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika, Szczecinki, diecezja ełcka; ksiądz proboszcz Dariusz Smoleński;
3.Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P., Radlin-Biertułtowy, diecezja katowicka; ksiądz proboszcz Zenon Działach.

Tym samym Komisja Konkursowa przyznaje jednogłośnie tytuł "Parafii Cyfrowego Kontynentu" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Korytowie. Fundatorem nagrody jest Polkomtel S.A., operator sieci Plus. Finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Uroczystość wręczenia dyplomów Zwycięzcy i finalistom nastąpi tuż po wykładzie ks. profesora Michała Hellera na konferencji "Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt: gospodarka - nauka - samorząd" zorganizowanej przez Urzędu Miasta Tarnowa, Computerworld i Fundację "Instytut Mikromakro" , w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 25 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji Konkursowej,
Sławomir Kosieliński

[ http://konferencje.computerworld.pl ]

 

www.szczecinki.kuria.elk.pl 

 

 

 

 

 

 

 


www.szczecinki.kuria.elk.pl

Ostatnia aktualizacja: 08 stycznia 2010 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę