Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w Maj±tku Gi¿e Marczak

 25.05.2009
 

Czekaj... program LightBox poprawnie dzia³a po wczytaniu siê wszystkich miniaturek.  Do nawigacji s³u¿± przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2009 w@m