Kapitalny start Parafii w Szczecinkach

10.02.2009
Parafia Rzymsko-Katolicka w Szczecinkach jako jedna z trzech w kraju otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach” realizowany z Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt Parafii znalazł się na drugim miejscu Listy Rankingowej spośród 198 projektów, które przeszły ocenę merytoryczną w działaniu 9.1.2.

W ramach umowy partnerskiej Parafię wspiera Powiat Olecki oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku.

W dniu 9 lutego br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Na początek jest to 6-dniowy kurs informatyczny dla 16 uczestników. Zajęcia prowadzi doświadczony nauczyciel informatyki, a odbywają się one w przystosowanej do tego celu sali katechetycznej.

W II połowie lutego rozpoczną się zajęcia pozaszkolne z korepetytorami, którzy pomogą dzieciom w odrabianiu lekcji z różnych przedmiotów. Szczególny akcent zostanie położony na matematykę, fizykę i chemię.

Ponadto trwa nabór na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Mogą się na nie zgłaszać dzieci w wieku 7-15 lat posiadające zameldowanie na terenie Parafii. Zajęcia poprowadzą doświadczeni nauczyciele w godzinach popołudniowych w dwóch grupach wiekowych (po jednej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów).

W ramach projektu zostanie także przeprowadzona diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów z terenu Parafii. Będzie także funkcjonował Punkt psychologiczno-konsultacyjny, w którym psycholog poprowadzi cotygodniowe dyżury.
Księdzu Dariuszowi Smoleńskiemu szczególnie zależy na dotarciu do dzieci, które nie radzą sobie w nauce i mają różne problemy w szkole.
Dzięki nawiązaniu współpracy z Poradnią będą prowadzone specjalistyczne zajęcia w trzech modułach: dyslektycznym, logopedycznym oraz psychologicznym.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Parafii www.szczecinki.diecezja.elk.pl 

Na podstawie: www.powiat.olecko.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2009 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę