Wspólne stanowisko ws. Rail Baltica

 24.11.2009
 
 Z inicjatywy władz Powiatu Ełckiego, w poniedziałek 23 listopada 2009 roku, w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Ełku odbyła się konferencja poświęcona przebiegowi trasy kolejowej „Rail Baltica” przez obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Konferencję zorganizował Powiat Ełcki wraz z posłem na Sejm RP Andrzejem Orzechowskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. posłowie na sejm RP, senatorowie RP oraz samorządowcy z subregionu EGO, przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, organizacje pozarządowe, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ełckich szkół ponadgimnazjalnych.

Wykład na temat „Kształtowania TEN-T Rail Baltica w Polsce północno-wschodniej i znaczenia linii kolejowych dla rozwoju terenów zurbanizowanych” wygłosił prof. dr hab. Marek Rutkowski. Poseł Andrzej Orzechowski przedstawił argumenty na rzecz poprowadzenia linii „Rail Baltica” w wariancie przez Ełk. Po dyskusji zgromadzeni przyjęli stanowisko, w którym czytamy m.in., że w ramach modernizacji międzynarodowych połączeń kolejowych należy możliwie szybko rozpocząć realizację trasy „Rail Baltica” w wariancie przebiegu istniejącym szlakiem komunikacyjnym Białytstok – Ełk – Olecko (z rozgałęzieniem na Gołdap) – Suwałki – Trakiszki. Stanowisko zostanie przedłożone Prezesowi Rady Ministrów, ministrom odpowiedzialnym za infrastrukturę i środowisko, posłom i senatorom oraz samorządom regionalnym i lokalnym.

STANOWISKO
uczestników konferencji zorganizowanej w Ełku w dniu 23 listopada 2009 r. poświęconej przebiegowi trasy kolejowej „Rail Baltica" przez obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Znaczne zasoby terenowe pod budownictwo przemysłowe i usługowe oraz walory przyrodnicze warunkujące rozwój turystyki predysponują wschodnią część województwa Warmińsko-Mazurskiego do dynamicznego rozwoju gospodarczego. Jednakże przedstawione w trakcie konferencji analizy i opracowania oraz przeprowadzona dyskusja dowodzą, iż niedobór sieci dróg o odpowiednich parametrach komunikacyjnych oraz wyeksploatowane szlaki kolejowe skutecznie zniechęcają inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy. Brak odpowiednich połączeń odstrasza również turystów. Powoduje to opóźnienie rozwoju cywilizacyjnego regionu oraz wzrost bezrobocia sięgającego dziś 20 proc.

Należy dobitnie podkreślić, iż Warmia i Mazury są najgorzej skomunikowanym regionem Unii Europejskiej.

Poprawienie stanu sieci komunikacyjnej jest jednym z podstawowych warunków wyrównania dysproporcji społeczno-gospodarczych pomiędzy tzw. ścianą wschodnią a resztą kraju, dlatego uczestnicy konferencji przyjmują następujące stanowisko:

W ramach modernizacji międzynarodowych połączeń kolejowych należy możliwie szybko rozpocząć realizację trasy „Rail Baltica" w wariancie przebiegającym istniejącym szlakiem komunikacyjnym Białystok — Ełk — Olecko (z rozgałęzieniem na Gołdap) - Suwałki - Trakiszki.

Niniejsze stanowisko przedkładamy Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom odpowiedzialnym za infrastrukturę i środowisko, Posłom i Senatorom oraz samorządom regionalnym i lokalnym w celu podkreślenia naszego jednolitego stanowiska i podjęcia działań realizujących wskazane oczekiwania. [www.powiat.elk.pl]


Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze


Proponowane warianty przebiegu trasy Rail Baltica w pobliżu Wieliczek

Zobacz większą mapę

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2009 w@m