Przebudowa drogi powiatowej Zatyki - Kijewo

 1.07.2009
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1940N dr. kraj. Nr 65 (Kukowo)-Zatyki-Kijewo na dł. 6,7 km- przebudowa w 2009 r.
Inwestycja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Umowę na dofinansowanie przebudowy drogi podpisano 23 marca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.
Planowany termin zakończenia to czerwiec 2011 roku.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2009 w@m