Przebudowa budynku przedszkola

30.12.2009

 Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku

Projekt pt." Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku złożony do Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na działanie 4.2. Rewitalizacja miast otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 759 749,52 zł .

 

W ramach projektu przebudowany i doposażony zostanie budynek, w którym obecnie mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej Zakres prac wewnątrz
budynku obejmuje rozebranie starych, wyeksploatowanych elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie nowych fundamentów, więźby dachowej.


Przewidziano również zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowanie pomieszczeń, ułożenie nowych podłóg i posadzek, wymianę
okien i drzwi.W budynku zostaną położone nowe instalacje elektryczne, telefoniczne, komputerowe, alarmowe, oświetleniowe. Obiekt zostanie
doposażony w meble, sprzęt biurowy oraz narzędzia do pracowni technicznych.
Budynek będzie ocieplony i wykonana zostanie nowa elewacja. W ramach projektu powstanie również ogród zimowy (oranżeria).

Przewidziano także zagospodarowanie terenu. Powstaną nowe parkingi, chodniki. Pomyślano o terenach zielonych-łączna powierzchnia trawy i
nasadzeń wyniesie 1539m2.

Na terenie posesji wybudowana zostanie skałka wspinaczkowa o wysokości 2,7m oraz betonowy stół do ping-ponga.

Docelowo w budynku znajdować się będzie Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna z wypożyczalniami i czytelniami dla dorosłych i dla dzieci oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 

[ Na podstawie www.olecko.pl ]

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2009 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę