By jeździło się bezpieczniej

7.12.2009

1 grudnia 2009 r. zakończyła się procedura oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z zakresu Osi Priorytetowej V. Infrastruktura Regionalna i Lokalna, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Projekt Powiatu Oleckiego na przebudowę drogi nr 1857N na trasie Orłowo-Wronki-Połom-Straduny o długości 1,8 km uzyskał pozytywną ocenę i przyznano mu dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów inwestycji. W ramach projektu w Połomie zostaną wykonane chodniki i zatoka autobusowa, na odcinku 1,8 km zostanie położona nowa nawierzchnia jezdni, przebuduje się przepusty, wykona odwodnienia i pobocza żwirowe, a także zajazdy gospodarcze i wjazdy bramowe. Planowany koszt inwestycji to około 6,2 mln zł, zaś pozyskane dofinansowanie sięga 4,35 mln zł. Powiatowy Zarząd Dróg planuje rozpoczęcie inwestycji w II kwartale 2010 r., a zakończenie z końcem 2011 roku.

Ponadto 30 listopada 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2010 r. w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, tak zwanych „Schetynówek”. Znajduje się na niej wniosek powiatu zakładający przebudowę 7 ulic powiatowych w Olecku (Grunwaldzka, Kościuszki, pl. Zamkowy, Zamkowa, Mazurska, Norwida, Dąbrowskiej). Wartość inwestycji to kwota około 6,13 mln zł. Prace rozpoczną się już w I kwartale 2010 r. i zakończą się do końca roku.

 

 

 

 

 

 


- Przebudowa ulic: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy


Zamkowa, Mazurska

H. Bogdańska
www.powiat.olecko.pl

Ostatnia aktualizacja: 07 grudnia 2009 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę