Projekt "Wirtualny przewodnik po krainie EGO",

 2.08.2008
 
Projekt
na którego realizację Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało 304 863 euro, jest realizowany na obszarze powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego.
Beneficjentem projektu jest Powiat Olecki, natomiast partnerami projektu są: Powiat Ełcki, Powiat Gołdapski, rejony Guriewsk i Oziersk - Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej, rejon Sychów miasta Lwowa - Ukraina, miasto Halmstad - region Halland w Szwecji.

Od 30 lipca do 3 sierpnie w Ełku odbyły się warsztaty "FotoEkoTur"

Dnia 3 sierpnia br. uczestnicy projektu rozpoczną w Gołdapi kolejne działanie – warsztaty ekologiczno-turystyczne Szlaki turystyczne EGO. W ośmiodniowych warsztatach weźmie udział 31 osób. W Olecku analogiczne warsztaty rozpoczną się 24 sierpnia, natomiast w Ełku – 1 września.
Produktem warsztatów będą foldery, które zostaną wydane po każdej części warsztatowej. Pod koniec warsztatów odbędą się otwarte imprezy informacyjno-promocyjne, na których zostaną przedstawione efekty warsztatów: Kartaczewo – 9 sierpnia 2008 r. w Gołdapi, Wesele Wiejskie – 30 sierpnia 2008 r. w Olecku oraz Dożynki – 7 września 2008 r. w Powiecie Ełckim. Imprezy te przyczynią się do promocji subregionu EGO poprzez ukazanie dziedzictwa kulturowego, zwyczajów, obyczajów oraz liczny i aktywny udział turystów.
Końcowym rezultatem warsztatów będzie interaktywny portal promujący walory i atrakcje subregionu EGO, zawierający strony internetowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim z możliwością połączenia telefonicznego i wyboru informacji w jednym z tych języków na temat określonej trasy turystycznej. W portalu zawarte będą informacje dotyczące istniejących szlaków turystycznych wraz z ich opisem, mapami i zdjęciami.
Podsumowaniem projektu będzie dwudniowa międzynarodowa konferencja W EGO odnajdziesz siebie w Olecku, podczas której realizatorzy działań zaprezentują przebieg projektu, produkty promujące projekt i subregion EGO. Młodzież podzieli się zdobytymi doświadczeniami i przedstawi efekty swojej pracy. Poza realizatorami projektu uczestnikami konferencji będą także przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz, reprezentanci Partnerów projektu i Państw Darczyńców oraz podmioty branży turystycznej.
Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia transgranicznej współpracy i nowych partnerskich działań. Współpraca ta odgrywa zasadniczą rolę w przezwyciężaniu podziałów i budowaniu jedności europejskiej. Projekt wpłynie pozytywnie na aktywizację młodych ludzi, poprawę komunikacji społecznej i transgranicznej, wymianę doświadczeń oraz transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy regionami.

Warsztaty 'FotoEkoTur" w Ełku

Bardzo ciekawie część wakacji spędza młodzież z powiatów ełckego, gołdapskiego i oleckiego.
W projekcie "Wirtualny przewodnik po krainie EGO" uczestniczą uczniowie z Polski, Rosji i Ukrainy.
Od 30 lipca do 3 sierpnia w Ełku odbyły się warsztaty "FotoEkoTour". Podczas zajęć w Centrum Edukacji Ekologiczniej poznaliśmy zasady zrównoważonego rozwoju i podstawy ochrony bioróżnorodności. Dowiedzieliśmy się jakie ptaki szybują po naszym niebie i jak rozróżnić tropy zwierząt na szlaku. Eksperci przekazali nam wiedzę na temat podstaw fotografii cyfrowej oraz obróbki graficznej zdjęć. Korzystamy z wysokiej jakości sprzętu do obsługi nawigacji GPS, lustrzanek cyfrowych i laptopów.
Będąc w Ełku oddajemy się różnym rozrywkom: zwiedzamy miasto, śpiewamy przy ognisku i bawimy się na koncertach. Podczas zajęć integracyjnych poznajemy siebie oraz kulturę i tradycje innych narodów.

Projekt przebiega w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Jesteśmy zadowoleni, że możemy brać udział w tak ważnym przedsięwzięciu dla naszego regionu EGO, jednocześnie rozwijając swoje zainteresowania.

Więcej informacji:
www.egoturystyka.pl
 

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

J.Kunicki Stronę odwiedzono razy.

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2008 w@m