Konkurs "Mieszkajmy piękniej"

29.04.2008

W Olecku po raz dziewiąty ruszył konkurs "Mieszkajmy piękniej".

W tym roku łączna wartość nagród wynosi 6000 zł.

W Olecku po raz dziewiąty ruszył konkurs "Mieszkajmy piękniej".

W tym roku łączna wartość nagród wynosi 6000 zł.

Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłaszać:

a.. ogrody przydomowe oraz zieleń przy jednorodzinnych budynkach
mieszkalnych
(z wyłączeniem ogrodów powstałych w wyniku projektu "Piękne Ogrody Ziemi
Oleckiej").

a.. tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
b.. tereny zielone wokół obiektów użyteczności publicznej
c.. balkony i tarasy.


Komisja konkursowa dokona oględzin zgłoszonych obiektów, biorąc pod uwagę
m.in. różnorodność i kompozycję kwiatów i zieleni, wkomponowanie terenu
zielonego w otaczającą zabudowę, różnorodność oraz kompozycję kwiatów i
zieleni, pomysłowość w urządzeniu ogrodu, Kondycję zieleni, wrażenie ogólne.

Termin zgłaszania posesji do konkursu mija 31 maja br.

Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do 30 sierpnia br.

Formularze zgłoszenia znajdują się w Urzędzie Miejskim w Olecku, pok. Nr 15.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Regulamin konkursu “Mieszkajmy piękniej” pod patronatem Burmistrza Olecka

I. Konkursem objęte są:
1.Tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
2.Ogrody przydomowe oraz zieleń przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (z wyłączeniem ogrodów powstałych w wyniku projektu „Piękne Ogrody Ziemi Oleckiej”).
3.Tereny zielone wokół obiektów użyteczności publicznej.
4.Balkony i tarasy.

II. Kryteria kwalifikowania obiektów do udziału w konkursie
1. Lokalizacja terenu w granicach administracyjnych miasta i gminy Olecko.
2. Formalne zgłoszenie na karcie zgłoszenia w terminie do 31 maja 2008r.

III. Kryteria oceny terenów w poszczególnych kategoriach
1. Wkomponowanie terenu zielonego w otaczającą zabudowę.
2. Kondycja zieleni.
3. Wrażenie ogólne.
4. Różnorodność i kompozycja kwiatów i zieleni.
5. Pomysłowość w urządzeniu ogrodu.
6. Zmiany wprowadzone w urządzeniu ogrodu od czasu poprzedniego udziału w konkursie.

IV. Skala ocen
Skala ocen wynosi od 1 do 5 punktów dla poszczególnych kryteriów.

V. Nagrody
1. Ustala się łączną wartość wszystkich nagród w kwocie nie wyższej niż 6 000 złotych.
2. Ilość nagród ustali komisja konkursowa.

VI.Skład komisji konkursowej
W skład komisji konkursowej wchodzą:
Rada Miejska - 3 osoby
Wydział GKO - 1 osoba

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

VII. Ustalenia końcowe regulaminu
1. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby, które uczestniczyły w procesie tworzenia i
utrzymania ocenianego obiektu.
2. Nagrody w konkursie są rzeczowe. Wyboru nagrody może dokonać laureat konkursu.
3. Wszystkie sprawy nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.


Kalendarium konkursu


1. Do 31 maja 2008 roku - przyjmowanie zgłoszeń do konkursu
2. Do 5 czerwca 2008 roku - ogłoszenie listy zgłoszonych do konkursu
3. Do 11 sierpnia 2008 roku - ocena merytoryczna zgłoszonych obiektów
4. Do 30 sierpnia 2008 roku - ogłoszenie wyników
wręczenie dyplomów i nagród

Ewentualne zmiany terminów zostaną podane w lokalnych środkach masowego przekazu.

Na podstawie www.olecko.pl

 

 Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2008 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę