Święto Niepodległości - 11 listopada

6.11.2008

 11 listopada znowu nasze myśli biegną ku słowu Ojczyzna i patriotyzm. Dla wielu ludzi słowa te są tak drogie, że samo ich brzmienie przejmuje ich dreszczem. Często bywają jednak na ustach ludzi, którzy nie do końca rozumieją ich znaczenie. Może wiec wspólnie zastanowilibyśmy się dziś, co one znaczą.

Ojczyzna nasza to wieś i miasto,
i las, co szumi piosenką o zmroku,
obłok i słońce, co świeci jasno,
zboże, co w polu rośnie wysoko.

Ojczyzna nasza to dom i szkoła,
i szara wstęga drogi za domem,
i wszystko, wszystko, co jest dokoła –
tak bliskie sercu, drogie, znajome...

Tu wszystko bliskie – las, pole, łąka
w poszumie wiatru, w pieśni skowronka,
ziemia, po której błękitne rzeki
toczą swe wody do mórz dalekich,

i mowa, którą od dziecka znamy,
i ludzie, których nic nie pokona.
Gorącym sercem Ciebie kochamy,
Ojczyzno nasza, ziemio rodzona!

”W życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie - to Polska” .

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.

Polska to obwarzanek: Kresy urodzajne, centrum – nic.

W Polsce wszyscy krzyczą, iż posiadają większość.

Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby nie przysyłał Polsce wielkich ludzi.

Józef Piłsudski

Obchody Święta Niepodległości w Olecku

11 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w kościele pw. NMP KP w Olecku uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.
W związku z 90.rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w uroczystościach weźmie udział kompania honorowa 15. giżyckiej brygady zmotoryzowanej . Po mszy świętej zostaną złożone kwiaty pod krzyżem misyjnym, pomnikiem Papieża Jana Pawła II oraz obeliskiem w parku miejskim.

10 listopada 2008 r. o godz. 17.00
do sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” koncert pt. ”Jesteśmy wdzięczni”. Podczas godzinnego spotkania uczniowie z gminnych szkół zaprezentują utwory będące wspomnieniem dla tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny.

7 listopada 2008 r.
o godz. w 10.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Gaskach uroczystość nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

5 listopada 2008 r. o godz. 9.00
w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” - IV Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej.

 

11 listopada 2008r. 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.

10 lisstopada 2008r. 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - koncert pt. ”Jesteśmy wdzięczni”

7 listopada 2008r. Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach

7 listopada 2008r. IV Konkurs Pieśni Patriotycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2008 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę