Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku w gronie najbardziej przedsiębiorczych szkół w Polsce.

18.04.2008

Dnia 18 kwietnia 2008 roku w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie odbyła się konferencja wojewódzka na temat kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Jacka Protasa. Konferencja była połączona z galą nadania Certyfikatów Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości".

Cele projektu:
- Promocja kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły
- Podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach
- Promocja programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szkołę
- Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w polskich szkołach
Projekt uzyskał wsparcie Islandii, Liechtenstein i Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W skład Kapituły Certyfikatu wchodzili:

1. Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2. Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
3. Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Marek Rocki – Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
5. Zbigniew Modrzewski – Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości


Kapituła przyznała certyfikaty 16 szkołom ponadgimnazjalnym w naszym województwie, w tym otrzymały je tylko 4 licea ogólnokształcące. LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku reprezentowały 4 osoby: Dyrektor Leszek Olszewski, nauczycielka przedsiębiorczości - szkolny koordynator programu Teresa Woźniak i uczniowie Bartosz Bogatko - przewodniczący Samorządu Szkolnego i Łukasz Retel- v-ce przewodniczący Samorządu Szkolnego. Otrzymaliśmy piękną tablicę - Certyfikat Jakości przyznany na 3 lata, która będzie wisiała na ścianie głównej budynku szkoły. W ten sposób dołączyliśmy do grona szkół w Polsce, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania w dorosłym życiu.
Uzyskany Certyfikat daje nam różne korzyści m.in. możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Na sukces ten zapracowaliśmy wspólnie.

Koordynator projektu w liceum w Olecku: Teresa Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2008 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę