Wojewódzki Festyn Rekreacyjno-Sportowy dla mieszkańców wsi o puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 5.09.2007

08 września (sobota) 2007r. na obiektach MOSiR w Olecku o godzinie 11.00 rozpoczną się Wojewódzkie Igrzyska Wsi, których głównym organizatorem jest Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z Olsztyna .
W zmaganiach sportowych uczestniczą reprezentacje gmin – wójtowie, burmistrzowie lub jego zastępcy, przewodniczący rad, pracownicy urzędu ( kobieta i mężczyzna), sołtysi, przewodniczący gminnego zrzeszenia LZS lub jego zastępca . Drugą grupę stanowią mieszkańcy gminy. Organizatorzy mają potwierdzony udział jedenastu drużyn- z Pisza, Biskupca, Wydmin, Starych Juch, Ełku, Kalinowa, Iłowa Osady, Lubawy, Olecka, Orzysza, Purdy.
Igrzyska są jedną z metod popularyzacji kultury fizycznej wśród radnych i pracowników administracji samorządowej , propagowania aktywnego wypoczynku oraz integracji samorządów.
Zapraszamy mieszkańców do kibicowania i wspólnej zabawy.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


PROGRAM WOJEWÓDZKICH LETNICH IGRZYSK WSI

Godz. 10,30 – odprawa techniczna kierowników reprezentacji gmin

Godz. 10,45 – uroczyste otwarcie Igrzysk

Godz. 11,00 – rozpoczęcie konkurencji w tym: rozgrywki w piłce siatkowej i piłce nożnej,
biegi na 60 m kobiet i mężczyzn,
strzelanie PAINBALL (wójt/burmistrz), strzelanie na bramkę (przewodniczący
samorządu) rzut podkową (sołtys),

Godz. 11,20 – biegi 400m kobiet, 800m mężczyzn,
strzelanie PAINTBALL (sołtys), strzelanie na bramkę (wójt/burmistrz)
rzut podkową (przewodniczący samorządu)

Godz. 11,40 - skok w dal kobiet, pchnięcie kulą mężczyzn, bieg przełajowy 800 m kobiet
strzelanie PAINTBALL (przewodniczący samorządu, strzelanie na bramkę (sołtys),
rzut podkową (wójt/burmistrz)

Godz. 12,00 – strzelanie PAINTBALL (przewodniczący LZS), strzelanie na bramkę (pracownik U.G.K)
rzut podkową (pracownik UG mężczyzna),
rodzinny rowerowy tor przeszkód, wyciskanie odważnika kat 75 kg
skok w dal mężczyzn, pchnięcie kulą kobiet, bieg przełajowy 1500 m mężczyzn

Godz. 12,20 – strzelanie PAINTBALL (pracownik U.G. M), strzelanie na bramkę (przewodniczący LZS)
rzut podkową (pracownik U.G. K )

Godz. 12,40 – PAINTBALL (pracownik U.G. K), strzelanie na bramkę (pracownik U.G. M),
rzut podkową (przewodniczący LZS)
wyciskanie odważnika kat +75 kg,

Godz. 13,30 - przeciąganie liny

Godz. 15,00 - wręczanie medali, dyplomów, pucharów

Godz. 15,30 - zakończenie Igrzysk

Ostatnia aktualizacja: 06 września 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę