Nowy rok szkolny 2007/2008

 3.09.2007
Nowi dyrektorzy szkół
Teresa Sulima i Andrzej Malinowski odebrali z rąk z-cy burmistrza Henryka Trznadla mianowania na dyrektorów placówek oświatowych.
Od września br. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie zarządzać będzie Teresa Sulima, dla której to będzie nowe wyzwanie natomiast w Zespole Szkół w Judzikach ster rządów przejmie Andrzej Malinowski, który ma już doświadczenie „dyrektorskie” w swojej karierze.

Burmistrz skorzystał z prawa jakie mu daje ustawa o systemie oświaty i powołał powyższe osoby na stanowiska dyrektorów szkół po tym jak stosowne ogłoszenia o konkursach nie przyniosły rezultatu.

Henryk Trznadel –z-ca burmistrza
wręcza Teresie Sulimie nominację na dyrektora Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie

Henryk Trznadel-z-ca burmistrza wręcza Andrzejowi Malinowskiemu nominację na dyrektora Zespołu Szkół w Judzikach
Na podstawie: www.olecko.pl


Inauguracja roku szkolnego

W nietypowym terminie tj. 07 września (piątek) br. o godz. 13 w Szkole Podstawowej nr 1 w
Olecku odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Obecnie trwają intensywne prace remontowe- kilkadziesiąt osób uwija się, żeby skończyć prace niemal miesiąc przed terminem-wszystko po to, by dzieci i młodzież mogły rozpocząć rok szkolny od 03 września br.
Szkoła przechodzi znaczący remont. Za 742 742,82 zł wykonywane są m.in. poniższe prace:
- wymiana instalacji elektrycznej w „starej” części szkoły,
- pokrycie papą dachu „nowej” części szkoły ( 599m2),
- częściowa wymiana posadzki z parkietu na wykładzinę PCV ( 327m2),
- malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną ( 6261m2) i olejną ( 4481m2),
- układanie glazury-410 m2,
- układanie terakoty-234 m2,
- układanie paneli podłogowych-432 m2,
- wymiana 57 szt. drzwi wewnętrznych.

Warto dodać, że gmina Olecko otrzymała 384 199 zł na remont szkoły- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu o tę kwotę zwiększyło dla nas część oświatowej subwencji ogólnej.
Na podstawie: www.olecko.pl


Nauka języka angielskiego
Gmina Olecko zgłosiła swój akces do projektu „Bliżej Europy”. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w ramach akcji każdy chętny będzie mógł wziąć udział w 44-godzinnym kursie języka angielskiego metodą SITA .
Metoda Sita jest metodą relaksacyjną-wg założeń w ramach powyższego kursu każdy uczestnik ma możliwość nauczenia się 1000 słów i zwrotów. Jest to ilość wystarczająca do podstawowego porozumiewania się.
Gmina ma zapewnić lokal i pomóc w zebraniu minimum czterech grup ( 8-10 osobowych). Zajęcia mają odbywać się w godzinach popołudniowych. Koszt dla każdego uczestnika wynosi 399 zł ( w tym zestaw płyt i podręcznik).
Informacje na temat formy zapisów oraz miejsca szkoleń podamy po zakwalifikowaniu się gminy do projektu.
Więcej informacji na stronie akcji tj. www.blizejeuropy.pl 
Na podstawie: www.olecko.pl

 

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Do dnia 3 września 2007r. wydłużony zostaje termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Wniosek o dofinansowanie wraz z udokumentowanym dochodem rodziny rodzice lub prawni opiekunowie składają w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008. Pomoc materialna przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł.
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania udzielane są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku (pokój nr 4a), tel. 0-87 520 16 03.
Na podstawie: www.olecko.pl


Trwa nabór do szkół dla dorosłych w szkołach publicznych w Olecku

Są jeszcze wolne miejsca do szkół dla dorosłych:
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
ul. Gołdapska 29
tel. 087 520 22 51
www.zsliz.olecko.pl  
- dwusemestralna szkoła policealna w zawodzie technik administracji,
- trzysemestralna szkoła policealna w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy (nowy kierunek kształcenia),
- czterosemestralna szkoła policealna w zawodzie rolnik, technik administracji, technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób u mienia.


Zespół Szkół Technicznych
Plac Zamkowy 2
tel. 087 520 22 53
www.zst.olecko.pl
- czterosemestralna szkoła policealna w zawodzie technik organizacji reklamy (nowy kierunek kształcenia).
Na podstawie: www.powiat.olecko.pl


Otwarcie Ogniska edukacyjno - artystyczne SMYK

W piątek 31 sierpnia 2007r. w obecności dzieci, rodziców i przedstawicieli władz miasta i powiatu nastąpiło uroczyste otwarcie Ogniska SMYK. Ognisko edukacyjno - artystyczne SMYK powstało z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Pomieszczenia są dostosowane do dzieci, bezpieczne i kolorowe, wyposażone w mnóstwo pomocy i zabawek edukacyjnych. Ognisko tworzy grupa wykwalifikowanych specjalistów oddanych dzieciom, z pasją poświęcającym się swoim zajęciom. Przede wszystkim jednak jest to miejsce, w którym maluchy, poprzez zabawę uczą się społecznych relacji i komunikacji w grupie, samodzielności i niezależności, wrażliwości na sztukę, wiary we własne możliwości, odkrywają świat, zdobywają nowe doświadczenia.

Wierzę, że szerokiej ofercie zajęć edukacyjno-artystycznych prowadzonych w różnorodnych formach znajdziecie Państwo propozycję odpowiadającą Państwu, a przede wszystkim Państwa dziecku.  Serdecznie zapraszam. Renata Dunaj   www.smyk.olecko.pl

Ostatnia aktualizacja: 02 września 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę