„Równać Szanse 2007 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”.

20.01.2007

 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji).
Organizacje pozarządowe mające siedzibę w większych miejscowościach mogą brać udział w konkursie, jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców;

Maksymalna kwota dotacji to 20 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 5 marca 2007 r.

Działania w ramach programu powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2007 r. i trwać nie dłużej niż do 31 marca 2008 r.

Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Szczegółowych informacji o programie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16, pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl  lub na forum dyskusyjnym
 http://www.rownacszanse.pl/forum/index.php


Wnioski należy przesyłać na adres:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
00-062 Warszawa
ul. Kredytowa 6 lok. 20
 

www.pcyf.org.pl
www.rownacszanse.pl

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę