Parkingi w centrum - radykalne rozwiązanie

16.01.2007

 Burmistrz Wacław Olszewski złożył podczas spotkania w Starostwie propozycję przejęcia części dróg powiatowych na mienie gminy.

 W gronie tym znalazły się dwa kompleksy, które mają być remontowane w najbliższym czasie. Są to ul. Kasprowicza i
Rzeźnicka oraz Chopina i Leśna. Dwie pierwsze stanowią zakończenie newralgicznego połączenia targowicy miejskiej z ulicami Kościuszki i Aleją Zwycięstwa. Drugi kompleks, to połączenia komunikacyjne z nowym cmentarzem komunalnym. W myśl koncepcji ulica Leśna zostanie kompletnie wyremontowania i przedłużona aż do nowego cmentarza. Projekt ten przewiduje również połączenie ul. Leśnej z Chopina tak, aby ta pierwsza nie była ulicą ślepą. Ostateczna decyzja w tej sprawie  zostanie podjęta w przeciągu nadchodzącego tygodnia. W chwili obecnej opracowywany jest przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej tych remontów.
Na tym samym forum Burmistrz złożył propozycję, aby w centrum Olecka, wokół placu Wolności, wprowadzić ruch jednokierunkowy. Całość rozwiązań komunikacyjnych ma być zaznaczona znakami poziomymi w formie linii ciągłych.
 

Takie rozwiązanie pozwala na to, by wokół placu po obu stronach jezdni umiejscowić parkingi oznaczone ściśle liniami. Rozwiązanie to przewiduje również znaczne ograniczenie szybkości do 30 kilometrów na godzinę.


W newralgicznych punktach projekt przewiduje umiejscowienie sztucznych garbów zmuszających do ograniczania prędkości.
Rozwiązanie to przewiduje również przeniesienie wszystkich postojów taksówek na alejkę asfaltową w parku. Całość rozwiązania daje zwiększenie ilości miejsc parkingowych o co najmniej pięćdziesiąt.
Jest to najprostsze i najmniej kosztowne z rozwiązań komunikacyjnych w mieście.
„Uważam, że należałoby mocno uczulić policję, aby nauczyła kierowców właściwego parkowania. Uważam, że nawet w chwili obecnej, gdyby kierowcy parkowali odpowiednio, byłoby znacznie więcej miejsca. Byłoby też znacznie bezpieczniej" - stwierdził Burmistrz.

TO 3/472

 

Dodaj komentarz do artykułu

 

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę