Podsumowanie zbiórki na rzecz budowy pomnika papieża Jana Pawła II w Olecku

9.01.2007

 Praca opatrzona godłem” 060829” została wybrana w głosowaniu jawnym przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku. W podjęciu decyzji na pewno pomogli mieszkańcy, których poproszono o wyrażenie swojej opinii. Po zliczeniu głosów okazało się, że projekt nr 1 ( godło 06 08 29 ) uzyskał niewielką przewagę - otrzymał o dwadzieścia jeden głosów więcej niż projekt nr 2 (godło 48 11 19). Autorka pracy Anna Drozd-Tutaj zostanie zaproszona do rozmów związanych z realizacją projektu w Olecku ponieważ członkowie społecznego komitetu widzą konieczność korekt przedstawionego projektu. W związku z uwagami dotyczącymi zmian decyzja komitetu została podjęta pod kilkoma warunkami, które muszą być spełnione przez autorkę.
 

Projekt pomnika nr 1 oznaczony godłem „06 08 29”

Od 05 października 2005r. do 31 grudnia 2006r. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku prowadził zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe Komitetu i zbierania ofiar do puszek kwestarskich.
Zebrano 12 574,82 zł, w tym: wpłaty na pomnik- 12 561,92 zł odsetki (oprocentowanie) -12,90 zł.

Wydatki wyniosły 1067 zł, w tym na:
a) prowizja bankowa-150 zł
b) druk 5 tys. widokówek ze zdjęciem projektu pomnika Jana Pawła II , podziękowaniem za wpłaty i numerem konta, na które przyjmowane były dobrowolne datki – 915 zł
c) podatek od odsetek- 2 zł
W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie dla naszego wspólnego dzieła.
Przewodniczący Komitetu
Wacław Olszewski

Dodaj komentarz do artykułu

Ostatnia aktualizacja: 09 stycznia 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę