Mazurski Korowód w Krainie Spotkań - Idziemy na Plon

 12.08.2007

Impreza pod nazwą „Mazurski Korowód w Krainie Spotkań – Idziemy na Plon jest działaniem promującym kulturę ludową trzech powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. 11 i 12 sierpnia br. w Olecku zobaczyliśmy obrzędy, zwyczaje i obyczaje z Warmii i Mazur związane m.in. ze zbiorem plonów.

W tym roku dwa dni ludowego święta były doskonałą okazją do spotkania się z obyczajami, folklorem i ginącymi zawodami. W ramach Mazurskiego Korowodu, obok licznych atrakcji tj.: koncertów, warsztatów obrzędowych z tańcami, zabawami i piosenkami regionu Warmii i Mazur, ofertą dla najmłodszych, odbyły się konkursy na najsmaczniejsze produkty kulinarne i przetwory owocowo-warzywne oraz najładniejsze kompozycje roślinne. Prezentowały się również stoiska promującego region-stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, rzemieślnicy, artyści ludowi.

Muzyka regionu towarzyszyła Mazurskiemu Korowodowi przez dwa dni regionalnego święta. Centralny plac w mieście zapełnił się barwnymi stoiskami.

Organizatorem Mazurskiego Korowodu było stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIDER w EGO” , które otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” działania „Pilotażowy Program LEADER+”, Schemat II na realizację projektu pt.: „Lider w EGO – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich EGO”.
Projekt zakłada rozwój klastra w trzech obszarach: turystyki, rolnictwa i zdrowia.
W ramach projektu realizowane są:
1. Szkolenia dla rolników, gospodarstw agroturystycznych, animatorów lokalnych i kulturalnych, samorządów, organizacji pozarządowych, uczestników LDG z subregionu EGO
w zakresie:
- możliwości powstania, funkcjonowania i finansowania 3 klastrów,
- pisania wniosków do UE zgodnych ze ZSROW,
- kreowania i promocji wspólnych produktów oraz marki
- wprowadzenia systemu jakości HACCP
- rozwoju przedsiębiorczości w obrębie turystyki
2. Opracowanie analiz i ekspertyz dotyczących aktualizacji audytu turystycznego subregionu EGO, funkcjonowania i rozwoju 3 klastrów oraz opracowanie znaku produktu regionalnego dla 3 klastrów oraz opracowanie Zintegrowanej Koncepcji Rozwoju Szlaków Turystycznych w Subregione EGO obejmującej szlaki rowerowe, wodne, konne i piesze,
3. Współpraca i wymiana doświadczeń między innymi Lokalnymi Grupami Działania z Polski.
4. Działania informacyjne w tym bezpłatne doradztwo dla rolników, gospodarstw agroturystycznych, organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych,
5. Działania na rzecz promocji regionu, w tym realizacja trzech wydarzeń kulturalnych takich jak: Biesiada Jaćwieska w Krainie Łowców Przygód (Gołdap), Mazurski Korowód w Krainie Spotkań (Olecko) oraz Festyn Jadła Mazurskiego w Krainie Ogrodów Wyobraźni. (Ełk).
Wszystkie powyższe działania zmierzają, tak do promocji najpiękniejszych zakątków naszego kraju, jak również do integracji osób z terenów wiejskich z obszaru EGO (Ełku, Gołdapi i Olecka).

 

Zobacz więcej fotografii

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę