Szkolenie ,,Ośrodki Kultury Tętniące Życiem"

 07.08.2007
Witam - zapraszam serdecznie do Olecka w dniach 22-23 sierpnia 2007 r. (środa-czwartek) do udziału w szkoleniu ,,Ośrodki Kultury Tętniące Życiem" dla liderów i animatorów życia społecznego z Subregionu EGO (powiaty ełcki, gołdapski i olecki) - reprezentantów samorządów - urzędów i rad gmin, instytucji kultury i edukacji, organizacji pozarządowych, świetlic wiejskich, kół gospodyń, OSP, sołectw, innych środowisk wiejskich.

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie TRATWA z Olsztyna - realizator i sprawdzony partner wielu cennych inicjatyw i programów społecznych w naszym regionie.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu ,,Lider w EGO" (Schemat II Pilotażu LEADERA+) realizowanego w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Lider w EGO".

Szkolenie, prowadzone przez Panią Wiolettę Pruskę i Pana Ryszarda Michalskiego ze Stowarzyszenia TRATWA z Olsztyna, ma na celu, m.in. nabycie praktycznych umiejętności współpracy i realizacji projektów i programów społeczno-kulturowych z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych.

Szkolenie, które odbędzie się w malowniczym ,,Dworku Mazurskim" k/Olecka, będzie również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, budowaniem komunikacji regionalnej i budowanie partnerstw w zakresie realizacji inicjatyw, programów i projektów społeczno-kulturowych w Subregionie EGO.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg i zaświadczenie udziału w szkoleniu. Uczestnicy zapewniają transport we własnym zakresie, jeżeli jednak jedyną barierą udziału w szkoleniu może być brak możliwości dojazdu na szkolenie i powrotu do domu - w takim przypadku prosimy o kontakt z organizatorem i wypełnienie odpowiedniej wybryki w karcie zgłoszenia - dotyczy to potencjalnych uczestników z miejscowości z utrudnioną komunikacją autobusową i kolejową.

Szczegółowe informacje w załączeniu (zaproszenie, program, karta zgłoszenia, mapa dojazdowa - ,,Dworek Mazurski" (www.dworek.olecko.pl) na mapie znajduje się w prawym górnym rogu). Udział w szkoleniu następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu), przesłania jej fax na numer podany w karcie oraz po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. Oudziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Konktakt w sprawie, informacje i zapisy: Maciej Juchniewicz, tel. 694 272 617, e-mail: maciej.juchniewicz@ecam.pl
maciej.juchniewicz@powiat.elk.pl

W imieniu organizatorów i Stowarzyszenia LGD ,,Lider w EGO" zapraszam do skorzystania z przedstawionej oferty.

Pozdrawiam - Maciej Juchniewicz

 

Zaproszenie  
Program
Karta zgłoszenia

www.liderwego.pl

Ostatnia aktualizacja: 07 sierpnia 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę