Matura 2007. Nabór na rok szkolny 2007/2008

 01.08.2007 Matura 2007

Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych pogratulował tegorocznym maturzystom dobrych wyników uzyskanych podczas egzaminu dojrzałości. Egzamin maturalny zdało 90% z ponad 407 367 tegorocznych absolwentów szkół średnich, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości.
W powiecie oleckim średnia zdawalności wygląda następująco:
– tylko szkoły publiczne (LO, ZSLiZ, ZST ) – 90,03%, a więc tyle co średnia krajowa,
przy średniej województwa warmińsko-mazurskiego – 89%
– ze szkołami niepublicznymi – 88%.

W poszczególnych szkołach średnia zdawalności:
- Liceum Ogólnokształcące – 97,90 %
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 88,10% (licea profilowane – 91,40%; technika - 80,80%)
- Zespół Szkół Technicznych – 81,66 (licea profilowane - 88,46%; technika – 83,33%; liceum uzupełniające – 33,33%)
Ogółem w powiecie oleckim do matury przystąpiło 351 uczniów, 316 – zdało (90,03%), 35 (9,96%) - nie zdało.

 

 

 

 

 

 

 

Nabór na rok szkolny 2007/2008

Nabór na rok szkolny 2007/2008 przebiegł w miarę sprawnie. Oleckie szkoły ponadgimnazjalne opuściło 449 uczniów. Dokonano naboru 545 uczniów. Jeszcze utrzymuje się niewielki wzrost.
Na 649 uczniów szkół gimnazjalnych do szkół powiatu oleckiego trafia co roku ok. 82 – 83% uczniów. Część gimnazjalistów nie podejmuje dalej nauki, część wybiera szkoły niepubliczne, niewielu trafia do szkół specjalnych, część wyjeżdża z Olecka.

Systematycznie- co roku otwieramy nowe kierunki kształcenia – nie robimy rewolucji, bo nie ma takiej potrzeby.
Sytuacja na rynku pracy zmusza nas do otwarcia szkół budowlanych, poszukiwani są fachowcy w całej Polsce i my chcemy ich kształcić, ale zainteresowanie tymi zawodami wśród uczniów jest niewielkie. Dobra promocja w przyszłym roku i rozmowa z rodzicami być może przyniesie lepsze skutki.
Ukończenie 4-letniego technikum jest najlepszym rozwiązaniem ułatwiającym absolwentom szybsze znalezienie pracy.
„Schodzimy” z liceów profilowanych, ponieważ żeby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu, trzeba jeszcze skończyć roczną lub dwuletnią szkołę policealną.
Nowe zawody jakie pojawiają się w naszych zespołach szkół to: technik ochrony środowiska (ZSLiZ) oraz szkoły policealne– technik organizacji reklamy (ZST) i technik bezpieczeństwa i higieny pracy (ZSLiZ).
W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na ul. Gołdapskiej będzie funkcjonowało technikum architektury krajobrazu, technikum hotelarskie, technikum rolnicze i technikum ochrony środowiska. Z liceów profilowanych ostatni rok zostaje uruchomiony kierunek socjalny i ekonomiczno-administracyjny.
W zespole Szkół Technicznych na Placu Zamkowym dokonano naboru do dwóch oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum informatycznego, technikum mechanicznego, handlowego i ekonomicznego.

Sporządziła: Krystyna Wiszniewska
www.powiat.olecko.pl

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę