Olecka policja druga w województwie

 19.10.2007
Według rankingu Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie oleccy policjanci zajęli drugie miejsce w województwie. Pierwsze miejsce zajęła policja elbląska.

Tym większy to sukces, że w chwili obecnej siedem etatów w komendzie jest nieobsadzonych, pięć osób jest na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, czterech policjantów podwyższa swoje kwalifikacje w szkołach policyjnych, a od dwóch do czterech osób znajduje się codziennie na urlopach lub zwolnieniach lekarskich. Wynika z tego, że codziennie brakuje dwudziestu osób. Jest to prawie jedna trzecia jednostki. W tym kontekście zajęcie drugiego miejsca jest bardzo cenne i pokazuje ofiarność i zaangażowanie policjantów.
„Wiąże się to również ze sprawą postrzegania przez olecczan obecności policji w mieście" - stwierdził podczas konferencji prasowej komendant Rafał Klauza.
W najbliższych dniach olecką policję zasili na okres dwóch tygodni czterech funkcjonariuszy z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej. W listopadzie i grudniu ma być podobnie. Jednak są to działania doraźne i jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłoby zwiększenie zatrudnienia. Jednak... zbyt wysokie wymagania stawiane kandydatom ograniczają możliwości w tej dziedzinie. Na przykład na 200 chętnych, którzy zgłosili się na egzaminy, zdało tylko DWÓCH.
Komendant wiele obiecuje sobie po zmianach, jakie mają zajść w systemie naboru do policji. Przede wszystkim nabór będzie prowadzony ciągle. Będą dodatkowe punkty: za wyższe wykształcenie, szczególnie kierunki: prawo, administracja i informatyka, możliwość powtarzania testów sprawnościowych.
Dobrym rozwiązaniem, według komendanta R. Klauzy, byłoby włączenie się władz miejskich w opłacanie służb ponadnormatywnych, czyli po prostu opłacanie godzin nadliczbowych za służbę na patrolach.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedenaście mierników stosuje Komenda Wojewódzka oceniając pracę policjantów. W wykrywaniu sprawców przestępstw kryminalnych policjanci z Olecka zajęli czwarte miejsce.

W takich kategoriach działań, jak: wykrywanie sprawców kradzieży, sprawców włamań oraz sprawców kradzieży samochodów (wraz z Ełkiem) policja nasza zajęła pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce mają też w rankingu wykrywalności sprawców pobić, ale już szóste w wykrywaniu sprawców rozbojów. Te odległe miejsce nie świadczy jednak o skuteczności policji. Są to dane statystyczne, a jeśli w ciągu tych dziewięciu miesięcy branych pod uwagę były trzy rozboje i sprawców dwóch wykryto, to miejsce z tego tylko względu może być odległe. Statystyczne 87,5% nie jest wcale złe. Tam, gdzie było dziesięć takich zdarzeń i wykryto sprawców dziewięciu -plasuje powiat na wyższym miejscu w takim wybiórczym rankingu. Na całe szczęście w rywalizacji między komendami brana jest pod uwagę profilaktyka.
Jeśli o profilaktykę chodzi, to na terenie powiatu dość poważnie zmalała ilość zdarzeń, które notuje policja. Jest to liczba w porównaniu z rokiem poprzednim o 250 mniejsza.
„To tylko dzięki zaangażowaniu policjantów udało się osiągnąć tak wysoką pozycję" - chwali swych podwładnych Komendant R. Klauza.
Na statystyki policyjne ujemnie wpłynęła ilość drogowych wypadków, w których zginęli ludzie.
„Jest to problem wynikający być może po części z tego, że mamy zbyt mało ludzi. Myślę jednak, że wynika on z brawury kierowców. Alkohol też jest przyczyną. Przyczyną wypadku, gdzie zginęły dwie osoby, był alkohol. Co można powiedzieć
o młodym człowieku, który wyprzedza inny pojazd na podwójnej ciągłej, na zakręcie w Doliwach? I dziwi się jeszcze, że ktoś mu wyjeżdża z przeciwka!? W tym konkretnym przypadku nikt nie zginął. Policja jednak na taką sytuację wpływu nie ma. Potrzebne jest wykształcenie społeczeństwa.
Będziemy teraz częściej nadzorować ruch drogowy. Będziemy brali radar z Ełku i szybkość będzie sprawdzana kaskadowo. Czyli dwa kolejne punkty kontroli szybkości ręcznym radarem i na końcu ten z Ełku. Na jednym odcinku będzie można zarobić 21 punktów i stracić prawo jazdy. Musimy to robić, bo inaczej kierowców nie nauczymy. Radar z Ełku będziemy starali się wypożyczać co najmniej raz na tydzień"
- opowiada R. Klauza.
Problemem dla ruchu drogowego stają się rowerzyści. Znacznie wzrosła liczba zatrzymanych za jazdę po spożyciu alkoholu. Również trzeźwy, jadący wieczorem lub nocą, rowerzysta staje się zagrożeniem. Często kierowca zauważa jadącego bez świateł dopiero na kilka metrów przed pojazdem. Rozwiązaniem byłby jakiś przepis nakazujący poruszanie się w kamizelkach z naklejonymi znakami odblaskowymi.
Policjanci w ciągu takiego samego okresu w roku ubiegłym wypisali 2686 mandatów. W 2006 wypisali je na sumę 332 tysięcy złotych. 640 mandatów wypisano za zakłócanie porządku publicznego, 281 za picie alkoholu w miejscach publicznych, reszta zaś za wykroczenia w ruchu drogowym. Szczególnie ostro policjanci w Olecku traktują osoby jeżdżące bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, za przewożenie dzieci bez fotelików lub jeżdżących zbyt szybko.
Oleccy policjanci do końca września przeprowadzili 3321 interwencji. W analogicznym czasie w roku 2006 takich interwencji było 2886. Interwencje te dotyczą różnego rodzaju zgłoszeń, między innymi wykroczeń, kłótni rodzinnych, sprawdzenia osób zachowujących się podejrzanie itd.
 

„Tygodnik Olecki" nr 41 (510)
 

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę