Turniej pi³ki siatkowej dru¿yn amatorskich "O mistrzostwo Powiatu Oleckiego"

10.03.2007r.

 Turniej pi³ki siatkowej dru¿yn amatorskich "O mistrzostwo Powiatu Oleckiego"
Organizatorzy ko³o LUKS "Granit" przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz MOSIR Olecko.


 

 

 

Turniej pi³ki siatkowej dru¿yn amatorskich "O mistrzostwo Powiatu Oleckiego"J.Kunicki

 

 

.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tê stronê