III Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Muzyczny Poezji Jana Pawła II

20.05.2007

  III Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Muzyczny Poezji Jana Pawła II

W dniu 18 maja 2007 roku, z okazji 87 rocznicy urodzin Jana Pawła II, w Publicznym Gimnazjum jego imienia w Wieliczkach odbył się III Powiatowy Konkurs Recytatorsko - Muzyczny Poezji Jana Pawła II.

 Na zaproszenie organizatorek: Jolanty Motulewicz i Bożeny Dobrzyń oraz dyrektora Stanisława Buckiego odpowiedzieli dyrektorzy, opiekunowie i uczniowie z gimnazjów w Olecku, Judzikach, Świętajnie i Kijewie.
Do prac w komisji konkursowej poproszono: Panią I. Oberdę i Panią R. Szmigiero - nauczycielki języka polskiego, Panią M. Jeżewską - redaktor naczelną "Głosu Olecka" oraz ks. lic. A. Pietuszewskiego.
Konkurs poprzedziła krótka część artystyczna. Uczniowie prezentowali poezję Wielkiego Polaka – Karola Wojtyły w 3 kategoriach konkursowych.

Komisja po wysłuchaniu uczestników ogłosiła wyniki:
- w kategorii klas I - II
I miejsce - Monika Kasprzyk (Gimnazjum w Wieliczkach) i Karolina Godlewska (Gimnazjum w Świętajnie),
II miejsce - Paweł Kopiczko (Gimnazjum nr 2 w Olecku),
III miejsce - Paulina Glińska (Gimnazjum w Wieliczkach),
wyróżnienie - Karolina Greś (Gimnazjum nr 2 w Olecku).

- w kategorii klas III
I miejsce - Aneta Glińska (Gimnazjum w Wieliczkach),
II miejsce - Luiza Pojawa ( Społeczne Gimnazjum STO w Olecku) i Artur Węgrzynowicz (Gimnazjum w Świętajnie),
III miejsce - Paulina Lewicka (Gimnazjum w Kijewie).

- w kategorii POEZJA ŚPIEWANA
I miejsce - Luiza Pojawa, Malwina Makarewicz, Paweł Bielenica (Społeczne Gimnazjum STO w Olecku),
II miejsce - Kamila Gliniecka (Gimnazjum w Judzikach).

Sponsorami konkursu byli: Jan Jakimowicz - Wójt Gminy Wieliczki i patron honorowy konkursu, Marek Dobrzyń - dyrektor Biura Obsługi Szkół w Wieliczkach oraz Andrzej Klinicki - właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Kajam" w Kleszczewie.


Sporządziła: Anna Wydra
www.powiat.olecko.pl

Więcej fotografii

 

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę