Modernizacja ulic w Olecku

05.02.2007

 Podziemne przejście dla pieszych pod wiaduktem. Burmistrz spotkał się z dyrektorem generalnym Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedmiotem spotkania była realizacja inwestycji budowy obwodnicy oleckiej. Wszystko wskazuje na to, że realizacja inwestycji rozpocznie się w 2009r., a zakończy w 2010 roku. Z chwilą ukończenia inwestycji wszystkie drogi krajowe w mieście staną się drogami gminnymi.

 Do tych tras należą: Gołdapska, Wojska Polskiego, Aleja Zwycięstwa, Kościuszki. Trzeba zatem jak najszybciej je modernizować, by w chwili przekazania wymagały tylko corocznych drobnych remontów, na które gminę będzie stać.
Również omówiono projekt przebudowy drogi wojewódzkiej z Olecka do Gąsek oraz w samych Gąskach rozbudowę i modernizację parkingu naprzeciw kościoła.


Innym zadaniem będzie remont chodników przy ulicy Gołdapskiej. Uzgodniono, że finansowanie zadania zostanie podzielone po 50% z kosztów, jakie poniesie inwestor, wyłączając z tego kwoty pozyskane z Unii.
Również uzgodniono modernizację przejazdu pod wiaduktem. Między innymi z obu stron kilka metrów przed będą stały specjalne bramy ograniczające wjazd zbyt wysokich samochodów co znacznie ograniczy występujące kilka razy dziennie blokowania przejazdu. Zadanie to ma być zrealizowane do końca czerwca br.
W tym lub w przyszłym roku zostanie również zbudowany oddzielny tunel przejścia dla pieszych. Wraz z modernizacją chodnika do osiedla Siejnik w znacznym stopniu przyczyni się to do bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w tym rejonie miasta.

Jest już koncepcja przejęcia przez gminę niektórych dróg powiatowych. Burmistrz przedłoży ją do dyskusji na najbliższych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.

Ulice te przejęte przez gminę byłyby remontowane w oparciu
0 fundusze z Unii. Zaraz po przejęciu byłyby zlecane projekty budowlane na wykonanie modernizacji tych ulic.
Do ulic, które znalazły się w tej grupie, należą Rzeźnicka i Kasprowicza. Rozwiązałoby to problem komunikacyjny wokół targowicy miejskiej, która leży właśnie pomiędzy tymi ulicami i Legą. Również ulica Leśna stałaby się ulicą Powiatową. Koncepcja polega na jej remoncie aż do granic nowego cmentarza.
W skład tego ogólnego projektu weszłyby uliczki takie, jak: Chopina, Słowiańska, Sokola, Ludowa, Spacerowa i Sportowa.
Warunkiem przejęcia jest jednak to, że Starostwo wyremontuje ulice Grunwaldzka oraz cały ciąg ulic od Placu Zamkowego (Wszechnica Mazurska), Zamkową, Mazurską, Że-romskiego wraz z uliczkami bocznymi (Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Targową i Cisową). Na terenach wiejskich miasto chce partycypować w kosztach budowy i modernizacji ulic powiatowych do 50% udziałów. W tym jednak wypadku projekty budowlane musi na swój koszt zlecić Starostwo. Jeżeli powiat w tej kadencji zrealizuje modernizację tego ciągu ulic, wówczas miasto przejmie wszystkie ulice boczne nie spełniające kryteriów ulic zarządzanych przez Starostwo.
W wypadku zrealizowania tego projektu, byłoby wiele mniej ulic powiatowych. Należałaby do nich ulica Armii Krajowej, 11 Listopada, cały plac Wolności, Nocznickiego, Kolejowa, 1 Maja, Grunwaldzka, aleje Lipowe oraz Kościuszki i cały wyremontowany ciąg od placu Zamkowego do Kościuszki.
„Myślę, że koncepcja ta bardzo wysoko stawia poprzeczkę, ale jest to zadanie powiatu i jest to uczciwe postawienie zadań. Nie jest to nasze zadanie, ale chcemy wspomóc, aby poprawić warunki życia naszych mieszkańców" - powiedział Burmistrz Wacław Olszewski.

Tygodnik Olecki (5/474)

 

 

Dodaj komentarz do artykułu

 

Ostatnia aktualizacja: 06 lutego 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę