Delegacja samorządowa z Olecka w Jöhvi

 25.07.2007

Delegacja samorządowa z Olecka wraz z muzykami i zespołami Marka Gałązki i Tymona Tymańskiego brała udział w Festiwalu Kultur w Jöhvi (Estonia).

Muzycy wystąpili z koncertami na Festiwalu promując w ten sposób Polskę i Olecko.

 

Władze samorządowe kontynuowały rozmowy o kierunkach rozwoju międzynarodowej współpracy.

Spodziewamy się rewizyty delegacji naszego partnera z Estonii.
Umowa o współpracy z Jöhvi została zawarta 25 maja 2006 roku. Strony umowy zobowiązały się do rozwijania przyjaznych stosunków i stałych wymian, które przyczynią się do zacieśnienia więzów przyjaźni pomiędzy Polską i Estonią.
Współpraca ma na celu popieranie i promowanie wymian kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych i zawodowych oraz wymianę doświadczeń i współdziałanie w obszarze energii odnawialnej, rozwoju i badań jak również transferu technologii i Know How

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę