Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego „Prawo Jazdy 2007”

24.04.2007

 Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego „Prawo Jazdy 2007”

W dniu 20 kwietnia 2007r. w siedzibie Oleckiej Szkoły Kształcenia Kierowców odbyły się Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego „Prawo Jazdy 2007” organizowane dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego.


Organizatorem turnieju z ramienia powiatu była Pani Urszula Nejfert – inspektor Wydziału Edukacji (…) Starostwa Powiatowego w Olecku oraz:
- Pan Jerzy Miliszewski – Kierownik Oleckiej Szkoły Kształcenia Kierowców,
- starszy kapitan Tomasz Milewski – Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Olecku – pełnił funkcję- Sędziego Głównego
- Tomasz Dziokan ratownik medyczny Działu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego „Olmedica” w Olecku – pełnił funkcję sędziego pomocniczego
- sierżant sztabowy Mirosław Stachurski –Komenda Powiatowa Policji w Olecku – pełnił funkcję sędziego pomocniczego.

Uczestnikami konkursu była młodzież szkół ponadgimnazjalnych, która w eliminacjach szkolnych zajęła czołowe miejsca. Każdą szkolę reprezentowały 3-osobowe drużyny z następujących szkół:
1) Liceum Ogólnokształcące w Olecku im Jana Kochanowskiego – opiekunem drużyny Wojciech Pilichowski
2) Liceum profilowanego oraz Technikum przy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – opiekun drużyny Tadeusz Gogacz
3) Liceum profilowanego oraz Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku – opiekun drużyny – Dariusz Nalewajko.

Młodzież startowała w 6 konkurencjach: tj test – sprawdzian wiadomości, z przepisów ruchu drogowego, sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji, sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzian z obsługi codziennej motoroweru, jazda sprawnościowa motorowerem oraz jazda motorowerem po miasteczku ruchu drogowego.
Najwięcej emocji uczestnicy przeżyli podczas konkurencji z pierwszej pomocy przedmedycznej. Oceniano - zachowanie zasad bezpieczeństwa, wezwanie pomocy do wypadku, udzielenie pomocy poszkodowanemu w rozbitym samochodzie (zdarzenie inicjował jeden z ratowników) ocena jego świadomości, udrożnienie dróg oddechowych i stabilizacja głowy, ocena oddechu, itp. oraz ocena poszkodowanego nr 2 (fantoma), na którym oceniano umiejętności udrożnienia dróg oddechowych, ocena oddechu, uciskanie klatki piersiowej, oddechy ratownicze. W tej konkurencji najlepszą drużyną okazała się drużyna Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku.
 

 

 


Podsumowując I MIEJSCE zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Olecku ZDOBYWAJĄC 15 punktów w następującym składzie:
1) Filip Zieliński
2) Patryk Pojawa
3) Damian Świerzbin

II MIEJSCE 13 punktów drużyna Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku w składzie:
1) Karol Wasilewski
2) Daniel Dębski
3) Konrad Kochanowski

III MIEJSCE9 punktów drużyna Technikum Nr 1 Przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w składzie:
1) Natalia Czupryńska
2) Mariusz Kaczmarek
3) Rafał WróblewskiFotografie: A. Wydra

Finał Turnieju oraz rozdanie nagród laureatom konkursu dokonała Pani Wicestarosta Maria Wanda Dzienisiewicz, która w pierwszej kolejności wręczyła podziękowanie Panu Jerzemu Miliszewskiemu za coroczne udostępnienie bazy dydaktycznej Oleckiej Szkoły Kształcenia Kierowców oraz ogromną życzliwość podczas przygotowywania turnieju.
Podziękowania skierowała również do Panów: Tomasza Milewskiego, oraz Tomasza Dziokan i Mirosława Stachurskiego za profesjonalne przeprowadzanie poszczególnych konkurencji w powiatowych eliminacjach Prawo Jazdy 2007
Sponsorem nagród w Powiatowych Eliminacjach Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego Prawo Jazdy 2007 był Starosta Olecki.
Za zajęcie I miejsca uczestnicy otrzymali – namioty i śpiwory
Za zajęcie II miejsca – wysokiej klasy piłki do koszta
Za zajęcie III miejsca – torby sportowe
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za zajęcie miejsc oraz za uczestnictwo, a także mapy turystyczne powiatu oleckiego

Sporządziła Urszula Nejfert

Więcej informacji www.powiat.olecko.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę