I Festiwal Nauki i Sztuki – nowa inicjatywa edukacyjna Wszechnicy Mazurskiej w Olecku

13.04.2007

 „Wiedza jest drugim Słońcem dla tych, którzy ją posiadają”
Heraklit z Efezu

Zaczęło się przed wieloma laty w Edynburgu pod nazwą Science Festiwal. W Warszawie w tym roku będzie zorganizowana jego XI edycja. Zagościł na dobre w kilkunastu ośrodkach akademickich w Polsce. Chodzi oczywiście o ciekawy program popularyzacji nauki rozpowszechniany pod nazwą festiwal nauki. Chociaż idea ta rozwija się w naszym kraju już od kilku lat, niektórzy jeszcze do dziś stawiają pytanie, co ma wspólnego festiwal z nauką i połączenie tych dwóch słów uważają za dziwaczne. Dlaczego festiwal? Czy może wykładowcy śpiewają zamiast mówić? W powszechnym odbiorze monopol na używanie słowa festiwal mają organizatorzy koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, przeglądów filmowych i innych imprez artystycznych. W słowniku wyrazów obcych można przeczytać, że słowo festiwal pochodzi od łacińskiego festivus, co oznacza świąteczny. Stąd już prosta droga do wyjaśnienia, że skojarzenie go z nauką nie jest pozbawione sensu. Pomysł festiwalu opiera się na założeniu, że w świątecznej oprawie, w odprężeniu, w czasie wolnym od pracy, można spotkać się z pracownikami nauki po to, aby słuchając i dyskutując przy kawie lub herbacie, dowiedzieć się czegoś nowego, rozwiązać nurtujące problemy wymagające gruntownej wiedzy, poznać ciekawych ludzi i ich badawcze pasje, usłyszeć z pierwszych ust o zastosowaniach naukowych odkryć w praktyce. Wszystko to urozmaicone konkursami, zorganizowane w odpowiedniej odświętnej oprawie, bez napięcia i stresu towarzyszącego każdej formie kształcenia w systemie szkolnym. Spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne dyscypliny wiedzy i pochodzącymi z wielu ośrodków naukowych, stanowią doskonałą sytuację dydaktyczną, w której mogą rodzić się zainteresowania młodych ludzi i dojrzewać decyzje o wyborze przyszłej życiowej drogi zawodowej. Poprzez prezentację osiągnięć badawczych i ich praktycznych zastosowań, ludzie nauki starają się udowodnić, że w dziedziny wiedzy, które reprezentują warto inwestować nawet wtedy, gdy klasyfikowane są one do badań podstawowych, przynoszących korzyści czasami dopiero po wielu latach. Takie otwarte spotkania naukowe są także właściwą drogą wiodąca pośrednio do poprawy sytuacji finansowej polskiej nauki i zmiany nastawienia podatników i decydentów do wydatkowania pieniędzy na działalność badawczą.
Festiwal nauki jest formą kontaktu środowiska akademickiego ze społeczeństwem, zachętą do współpracy, ciekawą ofertą edukacyjną, z której mogą skorzystać wszyscy chętni, niezależnie od wieku, profesji i indywidualnych zainteresowań. Organizując festiwal staramy się udowodnić, że uczelnie nie kończą się na murach okalających ich budynki, są otwarte na współpracę ze środowiskiem i pełnią w nim ogromną rolę edukacyjną, motywacyjną, opiniotwórczą i kulturotwórczą, pozostając otwartymi dla wszystkich chętnych, którzy dysponując wolnym czasem, chcą go spożytkować na własny rozwój intelektualny.
Wszechnica Mazurska jest stosunkowo młodą uczelnią, ale przez piętnaście lat funkcjonowania wypracowała już sobie dość silną pozycję w środowisku. Mając niemały potencjał dydaktyczny i naukowy oraz bogate doświadczenie organizacyjne, pragnie w coraz większym stopniu służyć społeczeństwu, wznosząc go na jakościowo wyższy poziom. Ożywieniu kontaktów ze środowiskiem ma służyć Festiwal Nauki i Sztuki, który w tym roku, po raz pierwszy w historii regionu i miasta, odbędzie się w dniach 8-9 września, a pomyślany jest jako cykliczna 2 dniowa impreza edukacyjna z ciekawymi wykładami, prezentacjami, warsztatami, dyskusjami i innymi formami przekazu wiedzy. Kierowana jest ona do wszystkich osób spragnionych intelektualnej przygody, ale przede wszystkim do młodzieży. Należy wyrazić nadzieję, że spotka się z dużym społecznym zainteresowaniem, odbędzie się przy pełnym poparciu władz rządowych i samorządowych i będzie zorganizowana we współpracy z różnymi lokalnymi instytucjami i organizacjami, którym zależy na popularyzacji wiedzy. Organizatorzy liczą także na przychylność oraz wsparcie ze strony sponsorów, bo inwestowanie w naukę i jej upowszechnianie zawsze się opłaca. Wkrótce na stronie internetowej Wszechnicy Mazurskiej www.wm.olecko.pl można będzie znaleźć pierwsze komunikaty, w tym tematy i regulamin festiwalowych konkursów. Wszystkie osoby i instytucje, które chciałyby wzbogacić program naszej wspólnej edukacyjnej imprezy lub w jakikolwiek sposób pomóc w jej organizacji serdecznie zapraszamy. Spotkajmy się we wrześniu na prawdziwej naukowej uczcie przygotowanej przez Wszechnicę Mazurską.

Ryszard Kowalski- organizator


Wszechnica Mazurska, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko, tel. 087 5203133, 0602688622
 

Weź udział w festiwalowym konkursie!

Z Festiwalem Nauki i Sztuki związane są różnotematyczne konkursy. Ze względu na duże doświadczenie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w kształceniu specjalistów w ochronie środowiska, z pierwszą edycją festiwalu, który odbędzie się w dniach 8 – 9 września 2007, chcemy powiązać następujące tematy z dziedziny ekologii – naukowej podstawy wszelkich działań ochroniarskich.

„Nie zapomnij o mnie –Przyroda”.

Medal Niezapominajki już nie tylko mazowiecki

Zaprojektowany przez rzeźbiarza w sposób niezwykle skromny, lecz wyrazisty, wykonany nie z cennego kruszcu w państwowej mennicy, ale z mosiądzu w prostej rzemieślniczej manufakturze, umieszczony na drewnianej podstawce, ręcznie wykonanej przez artystę z kawałków odpadowego drewna. Medal Mazowieckiej Niezapominajki, bo o nim mowa, ustanowiony został przez przyrodników, wypływa z ich serc i razem z podziękowaniami trafia do tych osób, które z ogromnym poświęceniem i pasją realizują ważne sozologiczne cele. To niesamowite, że niebieski niepozorny kwiatek, za sprawą Redaktora Andrzeja Zalewskiego, urósł dziś do rangi symbolu skupiającego ludzi wokół ważnych spraw związanych z ochroną przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa. Z niebieskimi kwiatkami wiążemy dziś nadzieję na pomyślną ewolucję, a może nawet rewolucję w świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Można w to wierzyć, gdyż niezapominajkowy program edukacyjny jest już dziś z powodzeniem realizowany we wszystkich zakątkach Polski. Gwarancją tego, że w dalszym ciągu będzie się rozwijał z pożytkiem dla przyrody i wszystkich jej użytkowników jest to, że niezapominajka zakorzeniła się na dobre w sercach wielu ludzi w różnym wieku i kwitnie w nich oddziałując na umysły i skłaniając do społecznej proekologicznej aktywności.
Siedlce w sposób szczególny zaznaczone są na niezapominajkowej mapie kraju. To w Instytucie Biologii Akademii Podlaskiej, przy wsparciu ZO LOP w Siedlcach, powstał przed pięcioma laty pomysł ustanowienia medalu, dla honorowania ludzi i instytucji za przejawianie inicjatywy i społeczną pracę, dla wyrażania uznania, podtrzymania motywacji i odbudowywania społecznych wzorców i autorytetów. Okazją do jego wręczania jest corocznie organizowany Festiwal Nauki i Sztuki z bogatym programem przyrodniczym.
W czasie IX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, dokładnie 20 października 2007r. w godzinach przedpołudniowych, po raz piąty zostaną wręczone „Medale Mazowieckiej Niezapominajki”. Kandydatami do tego zaszczytnego wyróżnienia, mogą być osoby, organizacje i instytucje, które swoją inicjatywą i działaniem, przyczyniły się w danym roku w znaczący sposób do ochrony środowiska przyrodniczego. Od 2005 r. Kapituła rozpatruje także w wyjątkowych przypadkach wnioski dotyczące osób zmarłych.
Wnioskodawcą może być indywidualna osoba, organizacja społeczna, instytucja. Kandydatów zgłaszać mogą wszyscy baczni obserwatorzy życia społecznego i zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. Wnioski składane na piśmie rozpatruje kapituła medalu, pracująca pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stańczykowskiej Piotrowskiej. Laureaci zapraszani są na Festiwal Nauki i Sztuki odbywający się w Siedlcach, gdzie w miłej oprawie artystycznej i w obecności wielu znaczących osób pełniących ważne funkcje społeczne, otrzymują medal i pamiątkowy dyplom, którego wierszowana treść brzmi następująco: Tym, co z zapałem pracują, sprzątają, uczą się, sadzą drzewa, innych zachęcają, Potrafią się zachwycić, mimo złej pogody, liściem drżącym na wietrze, zapachem przyrody. Tym, co w wysiłkach nigdy nie ustają, Mazowieckiej Przyrodzie serce swe oddają.
Wnioski przyjmowane są w każdym roku do dnia 1 września. Powinny być one krótkie (nie więcej niż jedna strona) i zawierać oprócz syntetycznego opisu ochroniarskich dokonań, dokładny adres kandydata, koniecznie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej i podstawowe informacje umożliwiające kontakt z wnioskodawcą. Na zgłoszenia czekamy pod adresem: Akademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce, lub rkow@ap.siedlce.pl . Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 0602688622.

Miło mi poinformować, że od roku 2007 niezapominajkowy medal będzie także wręczany w czasie Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez Wszechnicę Mazurską w Olecku. Będzie to Medal Mazurskiej Niezapominajki. Tu w Krainie Jezior niezapominajka czuje się szczególnie dobrze, a i ludzi dbających o przyrodę nie brakuje. I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku odbędzie się w tym roku w dniach 8-9 września. Wnioski na odznaczenia można składać do dnia 1 sierpnia 2007 r.


Szanujmy przyrodę, honorujmy i nagradzajmy osoby, które pracują na jej rzecz.

Ryszard Kowalski – organizator FN i Sz. w Siedlcach i w Olecku


Wybicie Medalu i wykonanie drewnianych podstawek finansowane jest z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dziękujemy.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2007 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę