„Ocalić od zapomnienia. Produkty lokalne- szansa na rozwój Ziemi Oleckiej” .

05.09.2006

 Zwracamy się do Państwa o pomoc w skompletowaniu jak największej bazy materiałów źródłowych związanych z mazurską kuchnią. Szukamy przedwojenny książek kucharskich, drukowanych przepisów potraw lokalnych i innych materiałów przedwojennych dotyczących kuchni lokalnej. Potwierdzeniem wiarygodności źródeł mogą być również stare etykiety, kolorowe kserokopie, fotografie opakowań czy produktów, oznaczenia, znaki towarowe posługujące się nazwą potrawy lokalnej , fotografie rodzinne, na których uwidocznione są wspomniane produkty.
Chcielibyśmy zebrać informacje dotyczące tradycji, pochodzenia i historii wytwarzanych na terenach dawnych mazurskich produktów.
Źródła dostępne są niezwykle ubogie. W Treuburger Heimatbrief (Nr 20 z 1990 r.) znaleźliśmy przepis na nalewkę- niedźwiedzi kieł (pazur).
Nie chcemy aby zaginęła wiedza i umiejętności związane z potrawami lokalnymi Mazur. Chcemy poznać dawne specjały po to aby ochronić je od zapomnienia -żeby nie umarły wraz z ludźmi i ich historią.

 

 

Osoby, które mogą nam pomóc proszone są o kontakt z koordynatorką projektu, Alicją Mieszuk , Urząd Miejski w Olecku, pok. Nr 2, tel 098 520 19 50

 

 

 

„Ocalić od zapomnienia. Produkty lokalne- szansa na rozwój Ziemi Oleckiej”  - to tytuł projektu, którego finałem będzie seminarium pod tym samym tytułem.
W październiku br., w Olecku spotkają się specjaliści, lokalni liderzy, producenci by rozmawiać i propagować ideę rozwoju produktów specyficznych, charakterystycznych dla naszego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.
Podstawowym celem projektu jest ochrona od zapomnienia tych produktów lokalnych i regionalnych, które są dziedzictwem Mazur.
Chcemy przekazać wiedzę na temat produktów lokalnych i regionalnych oraz ich wpływu na wyróżnienie i rozwój Ziemi Oleckiej.
Olecko leży na terenach dawnych Prus Wschodnich. Konsekwencje ostatniej wojny światowej spowodowały to, że większość rdzennych mieszkańców wyjechała do Niemiec w ciągu kilku dziesięcioleci po wojnie a razem z nimi tradycje tych ziem.W powojennej historii Ziemi Oleckiej w większości prywatnych domów kultywowano już zwyczaje i obrzędy z różnych stron kraju i świata. Niezwykle trudno dziś znaleźć żywą tradycję tych ziem-ukrywa się w nielicznych domach wraz z ich wiekowymi świadkami.
Trudno również odnaleźć materiały źródłowe-korzystać trzeba z nielicznych publikacji o Mazurach i Prusach Wschodnich, które ukazały się na Zachodzie. Być może z tego powodu na liście produktów tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego wpisano -sękacza mazurskiego (01.06.06r.) i syrop buraczany (04.04.2006r.).Sąsiednie woj.podlaskie na liście owych produktów umieściło dwadzieścia pięć pozycji .
Chcemy ochronić nasze dziedzictwo od zapomnienia aby nie umarło wraz z ludźmi i ich historią.
90% turystów z Niemiec stanowią dawni mieszkańcy tych ziem. Wprowadzenie do menu restauracji i gospodarstw agroturystycznych rzadko spotykanych obecnie, dawnych produktów lokalnych i regionalnych przyczynić się może do wyróżnienia Ziemi Oleckiej na konkurencyjnym rynku turystycznym Mazur oraz do upowszechnienia tych wyjątkowych produktów i w ten sposób ocalenia od zapomnienia.
Chcemy poprzez realizację projektu popularyzować wiedzę na temat produktów lokalnych i regionalnych, systemu ochrony i ich promocji jako jednego z ważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój.
Projekt został dofinansowany przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Programu Agro-Smak 2, realizowanego na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej ”.

Ostatnia aktualizacja: 06 września 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę