Bądź hojny, podaruj swój podatek 

15.01.2006

Ile osób przekaże 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego 

Uważasz, ze państwo źle wydaje pieniądze z twojego podatku? No to sam zdecyduj, jak wydać część tych pieniędzy. Niewielką część, ale zawsze.

Uważasz, ze państwo źle wydaje pieniądze z twojego podatku? No to sam zdecyduj, jak wydać część tych pieniędzy. Niewielką część, ale zawsze

Już po raz trzeci możemy decydować o tym, na co pójdą pieniądze z części podatku od naszych dochodów. W poprzednich latach nie było z tym najlepiej. Może teraz się poprawi?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy podatnik może przekazać 1 proc. swojego rocznego podatku na organizację pożytku publicznego. Sam wybiera organizację, sam oblicza kwotę stanowiącą 1 proc. swojego rocznego podatku. Informacje na ten temat podaje swojemu urzędowi skarbowemu w zeznaniu rocznym.

Pieniądze od podatników mogą dostawać tzw. organizacje pożytku publicznego - np. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność charytatywną, opiekuńczą, wspierające sport lub służbę zdrowia. Wybór jest olbrzymi, bo organizacji, które można obdarować, jest przeszło 4 tysiące.

Wiele osób ciągle jeszcze nie przekonało się jednak do obdarowywania organizacji pożytku publicznego małą cząstką swojego podatku. Jakoś nie dociera do nich, że jeśli nie zdecydują się na darowiznę, pieniądze nie zostaną w ich kieszeniach, bo zabierze je fiskus i to państwo zdecyduje, jak je wydać.

Sporo winy - już o tym pisaliśmy - leży tu po stronie skomplikowanych zasad przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Decyzja o przekazaniu 1 proc. oznacza, że przy rozliczeniu podatkowym potrzebne są dodatkowe wyliczenia (trzeba wyliczyć kwotę stanowiącą 1 proc. rocznego dochodu). Podatnik musi sobie samodzielnie wyszukać organizację pożytku publicznego, którą chce obdarować, i co gorsza musi wyciągnąć z własnej kieszeni pieniądze na wpłatę. Ale spokojnie - fiskus zwróci je najdalej w trzy miesiące od złożenia zeznania rocznego.

Niestety, 1 proc. podatku nadal nie mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według liniowej, 19-proc. stawki PIT. Co więcej, 1 proc. nie można też odciągnąć od dochodów kapitałowych, czyli uzyskanych np. na giełdzie. Brak takiej możliwości rzecznik praw obywatelskich zaskarżył już do Trybunału Konstytucyjnego, jego wnioski w tej sprawie ciągle czekają jednak na rozpatrzenie. Na pocieszenie przypominamy, że przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego nie odbiera podatnikom prawa do skorzystania z ulgi za darowizny.

Jeśli chcesz wspomóc niewielką częścią swojego podatku którąś z organizacji pożytku publicznego, musisz się trochę nachodzić. Nie będzie to jednak długi spacer. Zaledwie kilka kroków.

Krok pierwszy - wybierasz sobie organizację 

Podatnik, który decyduje się na wpłacenie pieniędzy wybranej przez siebie organizacji, może wybrać takie stowarzyszenie czy fundację, której działalność mu się podoba, której działalność popiera, która wspiera słuszne jego zdaniem cele. To on ustala kryteria swojego wyboru. I szuka organizacji. Musi pamiętać, że jeśli odpis ma być skuteczny, czyli taki, którego fiskus nie zakwestionuje, to jego organizacja pożytku publicznego musi mieć status organizacji pożytku publicznego. Bazę organizacji z wymaganym statusem można znaleźć na stronie internetowej www.pozytek.ngo.pl. Do bazy można również dotrzeć z oficjalnej strony promującej akcję przekazywania 1 proc. podatku - www.jedenprocent.pl. Baza znajdzie się także na płycie z programem komputerowym do wypełniania PIT-ów, którą niedługo dołączymy do "Gazety".

Krok drugi - sprawdzasz "swoją" organizację 

To niezwykle istotne. Z przynajmniej dwóch powodów. O statusie organizacji pożytku publicznego już wspominaliśmy. Ale to nie wszystko. W miarę możliwości należy także zbadać, czym wybrana organizacja się zajmuje, od kiedy działa, jakie są efekty jej działalności, czy nie miała jakichś wpadek, czy nie była zamieszana w jakieś afery, czy nie było sygnałów o marnotrawieniu przez nią pieniędzy. Warto poszukać informacji na jej temat m.in. w mediach, w internecie. Można też pytać znajomych, czy czegoś o niej nie słyszeli. Mając adres e-mailowy lub telefon danej organizacji (można je znaleźć w bazie), można spróbować się z nią bezpośrednio skontaktować. I popytać, na co chce przekazać pieniądze z 1 proc. Można się też próbować dowiedzieć, jak wykorzystała pieniądze z 1 proc., które dostała w zeszłym roku. Jeśli organizacja odmawia takich informacji, należy to potraktować jako sygnał ostrzegawczy i jeszcze raz zastanowić się, czy obdarowywać ją swoimi pieniędzmi.


Krok trzeci - wyliczasz 1 proc. 

Wybór organizacji pożytku publicznego to dopiero początek całej operacji. Teraz bowiem podatnik musi policzyć, jaką kwotę może w ramach 1 proc. przekazać. Liczy w zeznaniu podatkowym.

Obliczanie 1 proc. nie jest trudne - należy kwotę podatku (PIT-36 - pole 178, PIT-37 - pole110) pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Wyliczoną w ten sposób kwotę należy wpisać w pole 179 w formularzu PIT-36 lub pole 111 w formularzu PIT-37. Taki wpis to sygnał dla fiskusa, że zdecydowaliśmy się na obdarowanie pieniędzmi ze swojego podatku jakiejś organizacji pożytku publicznego.

Nie ma obowiązku przekazywania akurat 1 proc. podatku. Przepisy mówią, że nie może to być więcej niż 1 proc. Może być jednak mniej, np. 0,75, 0,5 albo tylko 0,1 proc. Tu panuje pełna dowolność.

Krok czwarty - wypełniasz dowód wpłaty 

Samo obliczenie kwoty stanowiącej 1 proc. podatku nie wystarczy, by pieniądze trafiły do organizacji pożytku publicznego. Fiskus nie przekaże ich za podatnika. Wyliczony w zeznaniu rocznym 1 proc. podatnik musi sam wpłacić na konto wybranej przez siebie organizacji. Musi więc wypełnić dokument wpłaty. Powinno się w nim znaleźć: • imię i nazwisko wpłacającego, • jego adres, • kwota wpłaty, • nazwa organizacji, na rzecz której ta wpłata jest dokonywana. Na dowodzie wpłaty powinna się też znaleźć informacja, że jest to „wpłata 1-proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Można dodać, że „wpłaty dokonano zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.


Dowód wpłaty należy zachować - będzie niezbędny w czasie ewentualnej kontroli zeznania podatkowego.

Krok piąty - wpłacasz pieniądze 

Wpłata 1 proc. podatku za 2005 r. na konto wybranej fundacji czy stowarzyszenia musi nastąpić najdalej do dnia złożenia rocznego zeznania w urzędzie skarbowym (lub wysłania go do urzędu pocztą). Wpłata pieniędzy już po złożeniu zeznania jest błędem i może dać fiskusowi podstawę do zakwestionowania takiej operacji.

Pieniądze można wpłacić w banku (także internetowym) lub na poczcie.

Krok szósty - składasz PIT 

Po wpłaceniu pieniędzy na konto wybranej organizacji trzeba jeszcze tylko złożyć zeznanie podatkowe. Można je zanieść do urzędu skarbowego osobiście lub wysłać pocztą, listem poleconym. Nie trzeba przy tym dołączać do zeznania żadnych dokumentów dotyczących wpisanych doń danych. Nie dołączamy więc dowodów wpłaty pieniędzy na konto organizacji pożytku publicznego, którą obdarowaliśmy 1 proc. naszego podatku. Trzymamy je w domu (przez pięć lat, licząc od końca roku, którego dotyczą).

Fiskus zwraca 1 proc. 

Podatnik, który zdecydował się na przekazanie części swojego podatku organizacji pożytku publicznego, w zeznaniu rocznym pomniejsza ów podatek o kwotę, którą przekazał. W ten sposób zmniejsza się jego zobowiązanie wobec fiskusa. I rośnie szansa, że będzie miał nadpłacony podatek, czyli że po porównaniu podatku należnego z zaliczkami okaże się, że kwota zaliczek jest wyższa od podatku. Różnicę między tymi kwotami fiskus zwróci podatnikowi w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy - licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego.


http://gospodarka.gazeta.pl Piotr Skwirowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę