Konkurs na koncepcję pomnika Jana Pawła II w Olecku

10.03.2006

Konkurs na koncepcję pomnika Jana Pawła II w Olecku wraz z koncepcją zagospodarowania przestrzeni wokół pomnika

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku ogłasza otwarty konkurs rzeźbiarski na koncepcję pomnika Jana Pawła II wraz z koncepcją zagospodarowania przestrzeni wokół pomnika.
 

Termin składania prac upływa z dniem 30 sierpnia 2006 r.

1. Zamawiający:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku .

2. Organizator:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika i Jana Pawła II w Olecku.

3. Prowadzący Konkurs:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku.

4. Adres korespondencyjny:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku
Urząd Miejski w Olecku, pok. nr 2 ul. Plac wolności 3 19-400 Olecko, tel.087 520 21 68, fax. 087 520 25 58 www.um.olecko.pl

5. Telefon kontaktowy:
Alicja Mieszuk – tel.087 520 19 50

6. Rodzaj i forma konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty, rzeźbiarski.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu pomnika ku czci Jana Pawła II, projektu
oryginalnego i spełniającego założenia ideowe organizatora. Autorowi zwycięskiej pracy zostanie
powierzone wykonanie pomnika oraz sporządzenie planu zagospodarowania terenu (bez realizacji).

Założenia ideowe
Papież Jan Paweł II to wielki nauczyciel prawd wiary, człowiek ogromnej dobroci, wzór
chrześcijańskich cnót oraz miłości i szacunku do każdego człowieka. Pomnik ku czci Jana Pawła II
ma być wyrazem wdzięczności i pamięci mieszkańców Ziemi Oleckiej za ogromną rolę, jaką odegrał On w historii Kościoła, Polski i świata. Forma, materia i układ przestrzenny pomnika powinny jak
najlepiej wyrażać osobowość Jana Pawła II i przesłanie zawarte w wygłoszonej homilii podczas
wizyty duszpasterskiej w Ełku.
 

-----------------------------------------------------------
Załączniki:
Regulamin konkursu na koncepcję pomnika Jana Pawła II w Olecku wraz z koncepcją zagospodarowania przestrzeni wokół pomnika
-----------------------------------------------------------

Trwa publiczna zbiórka funduszów na budowę pomnika Jana Pawła II w Olecku

Uprzejmie informuję, że Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku uzyskał zgodę na publiczną zbiórkę funduszy na budowę Pomnika. Wszyscy, którzy swą ofiarnością pragną przyczynić się do ufundowania Pomnika mogą dokonywać wpłat na założone w Banku Spółdzielczym w Olecku specjalne konto

32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

Poprzednie konto używane przez Komitet zostało zamknięte a środki pieniężne tam zgromadzone przelane na nowoutworzony rachunek.
Zmiana konta wiąże się ze zmianą banku. Obecnie Społeczny Komitet nie ponosi kosztów związanych z prowadzeniem konta przez bank.
Przewodniczący Komitetu
Wacław Olszewski

 

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę