Wywiad z Burmistrzem Olecka Wacławem Olszewskim

24.02.2006

Bogusław M. Borawski: - Panie Burmistrzu, jakby podsumowaniem działalności Pana w minionym roku jest przyznanie Panu wyróżnienia „Najlepszy z najlepszych" przez Marszałka naszego województwa za kompleksowy program zagospodarowania jeziora Olecko Wielkie i dorzecza rzeki Legi.
Wacław Olszewski: - Inwestycje w tej dziedzinie rozpoczęły się w 2004 roku, a częściowo nawet jeszcze w 2003. Wtedy to powstała „Wiewiórcza ścieżka", punkty widokowe, zagospodarowaliśmy wyrobiska żwirowe na „Szyjce", wyremontowaliśmy budynki na Skoczni, dobudowaliśmy tam nowe oraz został zbudowany próg rzeczny.
Ta inwestycja to nakłady w wysokości ok. 2 milionów złotych i była sfinansowana z środków gminnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz amerykańskiej fundacji GEF.

BMB: — Wizytówką Olecka stała się plaża miejska przy Skoczni.
WO: -Tak. Budynki zostały wyremontowane. Został dobudowany hangar, toalety, kotłownia, kawiarnia i „zielona klasa edukacyjna". W czasie roku szkolnego mogą tam odbywać się lekcje i pokazy filmowe na tematy ekologiczne.
BMB: — Ochrona jeziora to nie tylko prace nad samym jeziorem. Co dla jego ochrony zrobiono?
WO: - W ubiegłym roku wykonaliśmy za ok. milion złotych kanalizację deszczową od ulicy Parkowej wokół stadionu miejskiego z końcowym odcinkiem zakończonym separatorem. Do chwili ukończenia tej budowy wszystkie wody opadowe bezpośrednio płynęły do jeziora. W chwili obecnej wodę oczyszcza zamontowany separator.
W roku bieżącym przy udziale funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFO-ŚiGW) wykonamy inwestycje prawie za dwa miliony złotych. Chcemy by wszystkie ujścia kanalizacji deszczowych, zarówno do jeziora jak i rzeki, były zakończone separatorami. Dodatkowo zostanie wykonana kanalizacja deszczowa przy ul. 1 Maja zakończona separatorem oraz wyremontujemy nitkę kanalizacji od Środowiskowego Domu Samopomocy aż do mostku nad jeziorem.
BMB: — Czy planuje się podłączenie rozrastającego się osiedla w Możnych po drugiej stronie jeziora?
WO: - Tak! W tym lub w przyszłym roku, w zależności od funduszy, zarówno miejskich jak i unijnych, rozwiążemy ten problem. W ubiegłym roku została ukończona kanalizacja sanitarna łącząca Imionki z Oleckiem. W tym zaś roku chcemy do tej instalacji podłączyć Możne. Zależy to jednak od funduszy unijnych, gdyż gminy nie stać na wykonanie tak wielkich inwestycji w ciągu jednego roku.
BMB: — Szczególnie z ekologicznego punktu widzenia wyróżniła się budowa progu rzecznego na Ledze.
WO: - Tak! To co dla jeziora zrobiła ta inwestycja nie da się wycenić. Według ekologów, którzy monitorują skutki budowy tego progu, poziom jeziora podniósł się na tyle, że zaczęło się ono samooczyszczać. Badania nad skutkami budowy tego typu zapory zostały przeprowadzone przez instytut ochrony środowiska przy Uniwersytecie Gdańskim. Raport stwierdza, że spełniła ona pokładane w niej nadzieje. Badanie tego tematu zobrazuje praca magisterska jednego ze studentów tego Uniwersytetu. Instytut ten monitoruje również napowietrzanie wód jeziora Ełckiego.
Już teraz wiem, że badania coroczne czystości wód pokazuje, że rok 2005 był dla jeziora Olecko Wielkie rokiem przełomowym i wody w nim zaczęły się samoistnie oczyszczać.
BMB: - Wycięcie trzciny przy ujściu Legi chyba też przyczyniło się do szybszego oczyszczania się wód?
WO: - Tak. Zapewne tak!
BMB: -Dzięki tym inwestycjom jesteśmy bardziej atrakcyjni dla turystów.
WO: - Tak! Jezioro i jego okolice stały się atrakcyjne nie tylko dla turystów. Stało się ono atrakcyjne dla uprawiających wypoczynek aktywny. Olecczanie korzystają z możliwości spacerowania wokół jeziora. Korzystają ze ścieżki rowerowej. Poznają naszą faunę i florę bo ścieżki są przecież dokładnie opisane. Co prawda tablice zostały częściowo zniszczone, ale wszystkie je odtworzymy. Nie będziemy się poddawać pladze chuligaństwa. Myślę, że dzięki ukończeniu tej inwestycji sporo skorzystało miasto. Dużo osób przyjeżdża tylko po to, by zobaczyć „wiewiórczą ścieżkę". Przecież była ona mocno promowana -dwie audycje „Kawa czy herbata" czy „Lato z jedynką w Olecku". Realizacja projektu „Wiewiórcza ścieżka" udowodniła, że można za jednym zamachem zrobić coś dla ochrony wód, a jednocześnie zachęcić mieszkańców do korzystania z uroków „inwestycji" nie ingerując w tę przyrodę.

BMB: - Sprawy ekologiczne są tylko częścią inwestycji miejskich dotyczących planu rewitalizacji.
WO: - Kompleksowy program zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie jest bardzo obszerny. Zacząć trzeba od wykonania kanalizacji wokół jeziora. W planie mamy również zbudowanie nowej ścieżki rowerowej od ul. Ludowej po dawnym nasypie kolei wąskotorowej, obok stadionu, między cmentarzem komunalnym, a jeziorem i na ul. Gołdapskiej będzie się ona łączyła z „wiewiórczą ścieżką".
W tym roku planuję wykonać nowe oświetlenie „wiewiórczej ścieżki". Będą to lampy tego samego typu co przy placu Wolności i zastąpią one stare od kamiennego mostu na Ledze przy ul. Partyzantów aż do Dzikiej Plaży.
W tym też roku, skoro tylko będzie można rozpocząć prace, zostanie ukończony skate-park. Elementy zostały kupione w roku ubiegłym. Będzie to niebywała atrakcja dla uprawiających sporty ekstremalne.
Trzeba też kontynuować prace przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Do kompleksu zostanie włączony ośrodek wypoczynkowy „Skarpa". Mamy go przejąć. Spotkałem się w tej sprawie z wojewodą, który wypowiedział się na ten temat pozytywnie. Na najbliższej sesji Rada Miejska będzie podejmować uchwałę o przejęciu tego ośrodka.
Chcemy utworzyć kompleks sportowo-rekreacyjno-turystyczny. W skład kompleksu wejdzie: hotel, stadion górny, na którym chcemy położyć sztuczną murawę. Mamy również projekt na wykonanie stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego na bazie istniejącego już stadionu głównego. Inwestycją, która wejdzie w skład kompleksu, będzie również pole biwakowe pomiędzy stadionem a plażą miejską na Skoczni.
Chcemy również przebudować, a w zasadzie zbudować od nowa, amfiteatr. Teren został już przekazany gminie przez Starostwo.
Ważnym elementem będzie zagospodarowanie Szyjki: wyciąg do nart wodnych oraz pomiędzy jeziorem a szosą do Wieliczek kompleks sportowo-rekreacyjny z kortami tenisowymi, boiskami do siatkówki aż po punkty gastronomiczne.
BMB: - Jaki okres przewiduje Pan dla realizacji tak ambitnych planów?
WO: - Cztery do pięciu lat. Jest to realne tylko wtedy, gdy otrzymamy fundusze unijne przewidziane dla Polski w latach 2007-2013. Jest to tym bardziej realne, że wkład własny beneficjanta jest ustalony na minimum 15%. Wykonanie tych planów pozwoli na stworzenie kompleksu turystyczno-sportowego, który służyłby mieszkańcom i turystom dziesiątki lat.
BMB: - Panie Burmistrzu, jest jeszcze jeden ciekawy pomysł. Mianowicie odkopanie i udostępnienie dla turystów starych fundamentów oleckiego zamku.
WO: - Tak. W tym roku jednak tego nie zdołamy wykonać. W tym czasie przygotowany zostanie projekt tego przedsięwzięcia. Musimy prace zaplanować i uzgodnić z konserwatorem zabytków. Zrobimy kompleksowe przygotowanie przedsięwzięcia a w roku przyszłym zostanie odkryty fragment murów zamku. Poniesiemy z tego tytułu określone koszty, ale będą się one mieścić w przyszłorocznym budżecie. Przecież będzie to jedna z naszych licznych atrakcji turystycznych.
BMB: — Co zatem w tym roku zostanie wykonane.
WO: - Planujemy wykonać sieci wodociągowe Gąski-Ślepie-Zajdy Folwark. Wykonamy projekty na zwodociągowanie wsi Kukowo, Zajdy, Jaśki, Dobki i Rosochackie. Będzie to przygotowanie do inwestycji na lata 2007-2008. Myślę, że do 2008 roku wszystkie wsie w naszej gminie będą podłączone do wodociągu.
Inną inwestycją na wsi będzie ukończenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lenartach. Planowane ukończenie tej inwestycji to Dzień Strażaka (4 maja) oraz ukończenie świetlicy wiejskiej z garażem strażackim w Borawskich.
BMB: - Jakie inwestycje będą wykonane w Olecku?
WO: - Będzie kompleksowo zagospodarowany kwartał pomiędzy ulicami Składową, 11 Listopada, Kopernika i Armii Krajowej. W jego skład wejdą drogi wewnętrzne, dojazdowe, parkingi i chodniki. Jednocześnie zostanie rozwiązany problem kanalizacji deszczowej. Mamy już zakupioną kostkę chodnikową.
Jest też w projekcie wykonanie trzech uliczek wewnętrznych przy ul. Zielonej.
W inwestycjach tegorocznych jest też budowa drogi przejazdowej łączącej ul. Konopnickiej z ul. Orzeszkowej. Wykonamy projekt na budowę ul. Cisowej.
Na ulicy Sembrzyckiego zostanie wyremontowany chodnik. Tę inwestycję wykonamy ze Starostwem, ponosząc po 50% kosztów. Nowy chodnik zostanie położony po prawej stronie od Armii Krajowej aż do budynku sądu.
W planach jest również wykonanie ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do 11 Listopada.
Dalej planujemy wykonać drogę w Sedrankach, zniwelować niebezpieczne wzniesienie i utwardzić nawierzchnię.
Zostanie zrealizowana droga Ślepie - Zajdy Folwark. Będzie to droga asfaltowa. Ukończymy budowę sali gimnastycznej w Gąskach ze środków gminnych i Unii Europejskiej.
Jest jeszcze kilka zadań inwestycyjnych, ale ich realizacja będzie zależna od pozyskania środków z UE.
BMB: — Jak przedstawia się finansowanie tegorocznych poczynań kulturalnych?
WO: - Dofinansowanie imprez kulturalnych przewidziane jest na poziomie ubiegłorocznym. Dotyczy to wszystkich sztandarowych oleckich imprez, takich jak: Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem czy Sztama. Jest to w sumie około 70 tysięcy złotych.
BMB: - Dziękuję za rozmowę i życzę i Panu i olecczanom zrealizowania wszystkich planów.
„Tygodnik Olecki" nr 8 (426)Bogusław Marek Borawski

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę