Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Olecku

24.11.2006

 Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Olecku
24 listopada br. o godz. 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Olecku.Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnych.

3. Ustalenie porządku obrad sesji.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej;

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;

d) przeprowadzenie tajnego głosowania;

e) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;

d) przeprowadzenie tajnego głosowania;

e) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wygaśnięcia mandatu radnego

b) powołania Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku;

c) powołania Komisji Oświaty Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku;

d) powołania Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku;

e) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku,

f) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.

8. Wolne wnioski.

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają ślubowanie.
Rota ślubowania radnych:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

W wyborach do Rady Miejskiej w Olecku, przeprowadzonych 12 listopada 2006 roku mandat uzyskało 21 radnych.

W pierwszej turze głosowania w wyborach burmistrza radny Wacław Olszewski został wybrany na Burmistrza Olecka. W oparciu o przepisy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, funkcji burmistrza nie można łączyć z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek wyboru na burmistrza. W związku z powyższym Pan Wacław Olszewski traci mandat radnego, dlatego też Rada liczy 20 radnych.. Uzupełnienie składu Rady nastąpi na następnej sesji.


Wykaz radnych:

1. Zbigniew Jan Aksienionek

2. Jarosław Bagieński

3. Marek Chlebus

4. Renata Dunaj

5. Jan Fabczak

6. Waldemar Witold Gajewski

7. Władysław Józef Gawroński

8. Jan Grzyb

9. Wacław Klejmont

10. Wiesław Konopko

11. Mariusz Miłun

12. Zdzisław Mioduszewski

13. Grażyna Obuchowska

14. Leszek Stanisław Olszewski

15. Marian Prusko

16. Karol Sobczak

17. Alicja Teresa Szczodruch

18. Sławomir Karol Szerel

19. Romuald Krzysztof Wojnowski

20. Grzegorz Wróblewski


Radni, którzy złożą ślubowanie obejmą mandat radnego Rady Miejskiej w Olecku.

Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku tel. (087) 520 19 50 www.olecko.pl 

Więcej fotografii

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę