"Otwarty Dzień" Urzędu Skarbowego

20.04.2006

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku
w dniu 22 kwietnia 2006 . /sobota /w godz.9.00 :13.00 organizuje
„DZIEŃ OTWARTY URZĘDU SKARBOWEGO”
w celu przybliżenia podatnikom zadań wykonywanych przez urząd , zaprezentowanie pracy urzędu oraz możliwości uzyskania informacji .

Harmonogram dnia
Otwarcie i prezentacje odbędą się w świetlicy Urzędu Skarbowego / piwnica / o godzinie 9.30.
- otwarcie – powitanie wygłoszone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ,
- prezentacja wypełniania formularzy PIT ,
- prezentacja wypełniania formularzy NIP ,
- prezentacja wypełniania wniosku VZM-1 ( z załącznikami ) o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ,
- udzielanie informacji przez pracowników urzędu dotyczących poszczególnych podatków :
• dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą / pokój 9 /,
• dochodowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej , zeznania roczne i zaświadczenia/ pokój 8/,
• od czynności cywilnoprawnych , spadków i darowizn / pokój 6 i 7 /,
• VAT i zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym / pokój 2 i 3 /,
• rejestracji , kasy fiskalne i ewidencji podatników / pokój 4/,
• kontroli podatkowej / pokój 5/,
• postępowania egzekucyjnego / pokój 13 /,
• rachunkowości podatkowej / pokój 17 /.
Rozstrzygnięcie konkursu o godzinie 12.00 w pokoju nr 18 / sala konferencyjna / , oraz wręczenie nagrody .

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku
Ogłasza KONKURS na najlepsze HASŁO
promujące wypełnianie obowiązków podatkowych

UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez ułożenie hasła promującego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich .
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy urzędu skarbowego.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika , zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr 133 , poz.883 /.
5. Aby wziąć udział w Konkursie , uczestnik musi przesłać HASŁO na adres – Urząd Skarbowy ul. Wojska Polskiego 7, 19-400 Olecku , lub dostarczyć osobiście do urzędu, pokój 20, I piętro .
6. Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń.
7. Przesyłanie , lub dostarczanie zgłoszeń do dnia 22.04.2006r. do godz. 1100.
8. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu Naczelnik powoła trzyosobowe jury – Komisję Konkursową.
9. W dniu 22 kwietnia 2006r. o godz. 1200 Komisja wybierze najlepsze ich zdaniem hasło.
10. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę