„n@utobus” - Bezprzewodowy Autobus Internetowy

05.12.2006

„Świat możliwości w Twoim zasięgu” to hasło przewodnie projektu „n@utobus” - Bezprzewodowy Autobus Internetowy realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Polskim Centrum Kompetencji i Edukacji Elektronicznej oraz partnerami prywatnymi, a mającym na celu kształtowanie świadomości technologicznej poprzez rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu.

 

Cały projekt został zrealizowany na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przebudowa n@utobusu została sfinansowana ze środków prywatnych, sprzęt oraz oprogramowanie będące wyposażeniem n@utobusu zostało nieodpłatnie udostępnione przez firmy będące Partnerami w projekcie.

Jest to projekt szkoleniowy, który ma na celu kształtowanie świadomości technologicznej społeczeństwa , jak również rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu . Program szkoleń obejmuje zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym , a w szczególności:
 dostęp szerokopasmowy do Internetu ,
 internet na obszarach wiejskich ,
 rozwiązania dla e-urzędu , e-szkoły , e-szpitala , telemedycyna , e-zamówienia publiczne , e-podatki ,
 fundusze strukturalne w rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz Internetu

Wszystko to ma pomóc w przełamywaniu barier mentalnych, zwłaszcza osobom starszym, młodzieży i lokalnym urzędnikom. Przez pierwsze pół roku N@utobus ma jeździć po gminach Warmii i Mazur.

Każdy, kto nie miał jeszcze kontaktu z Internetem, będzie mógł dowiedzieć się więcej o możliwościach jego wykorzystania w życiu codziennym czy pracy zawodowej, lub po prostu obejrzeć to "cudo techniki".

Zapraszamy w godz. 10:00 – 18:00

• 12 XII 2006 r. – Olecko - Regionalny Ośrodek Kultury ; Plac Wolności 22


Informacje nt. zorganizowanych grup szkoleniowych można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku.

Więcej informacji znajdziesz na
 www.nautobus.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 06 grudnia 2006 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę