Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II w Olecku

15.09.2005

Szanowni Państwo!
Sobota 2 kwietnia 2005r. zapadła głęboko w pamięci wielu ludziom na świecie. Odszedł od nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Chcąc uczcić Jego pamięć Rada Miejska w Olecku w dniu 28 kwietnia br. podjęła uchwałę intencyjną w sprawie budowy pomnika Papieża Jana Pawła II w Olecku. Kolejnym krokiem poczynionym w tym kierunku było powołanie, w dniu 6 lipca 2005r. Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku, w którego skład weszli:
1) Ksiądz Infułat Edmund Łagód;
2) Ksiądz Dariusz Smoleński;
3) Ksiądz Cezary Rozmus;
4) Wacław Olszewski;
5) Henryk Trznadel;
6) Cecylia Domel;
7) Stanisław Rekść;
8) Wojciech Kot;
9) Marek Gałązka;

Akt organizacyjny Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku przewiduje rozszerzenie jego składu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Komitetu. Zatem zachęcam Państwa do współpracy oraz poszerzenia grona członków wspierających Komitetu. 

Do końca września br. można złożyć pisemne oświadczenie, bądź wpisać się na listę osób, które wyrażają chęć wstąpienia jako członkowie wspierający do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Olecku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 520-19-50 lub w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Olecku. 
Gorąco zapraszam.

Przewodniczący Komitetu
Wacław Olszewski

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę